ค้นหา :


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป : สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

การศึกษา
ไปที่หมวดหมู่ :

อักษรชื่อเป็นมงคล

อักษรชื่อเป็นมงคล

แบ่งปัน  

 

รหัสสินค้า : อักษรชื่อเป็นมงคล
ร้านค้า : veerawirot
สถานะสินค้า : สินค้าไม่จำกัดจำนวน
ราคาปกติ : ฿ 0.00
คุณสมบัติสินค้า
รายละเอียดสินค้า

                  อักษรชื่อเป็นมงคล

                   เลข  9   (ดาวเกตุ)   เป็นเลข แห่งความลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีพิสูจน์
        ไม่ได้มักมีความคิด ฉับพลันมีญาณสังหรณ์ ที่แม่นยำ เลื่อมใส
        ศรัทธา สนใจในศาสนาเร้นลับสนใจของเก่าแก่ ชอบสระสมของ
       เก่า อีกอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าดาวเกตุ(9)เป็นดาวคุ้มภัยให้แคล้ว
       คลาด คุกตาราง อุบัติเหตุได้ และยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน ให้
      ชีวิตความเป็อยู่ที่ดี
        ธน             ช              ทรัพยสมบัติ
        กฤติ           ช              การกระทำ
        กฤศ           ช              เล็ก   บาง    น้อย
        เขม           ญ              ความเกษม
        ถิร              ช              มั่นคง
        ตฤณ           ช              หญ้า
        ปาล           ช/ญ          รักษา     คุ้มครอง
        รชต             ช             เงิน
    
อักษร เทียบได้   14
     เลข  14  มีสติปัญญา ไหวพริบดี มักจะส่งเสริมให้ชีวิตมี
     ความเจริญรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง ไฟช่วยสนับสนุนให้สมอง
     เฉียบแหลมว่องไว เป็คนชอบคิดชอบค้นและจดจำสิ่งต่างๆ
     ได้อย่างแม่นยำ 14 เป็นเลขกำลังจักรพรรดิ์ จึงทำให้เข้ม
      แข็ง มีพลังกล้าแข็ง ส่งเสริมให้พบกับความมีความยุติธรรม
      เป็นหลักประจำใจ ปฎิญาณดี แก้ปัญหาเก่ง สมองยอดเยียม
      แต่เป็นคนเจ้าระเบียบ ชอบสอนชอบบ่น เพราะได้อิทธิพล
      จากดาวพฤหัสบดี ทำให้เข้าใจได้ทั้ง โลกีย์ปัญญา
      (ความรู้สำหรับหากินและโลกุตรปัญญา)
       กชนิภา              ญ               บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

       กนกนาถ            ญ               มีทองเป็นที่พึ่ง

       กฤชณัท             ช                ผู้มีความเฉลียวฉลาดเฉียบคม

       กฤตภัค             ช/ญ            ผู้ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองได้โชค

       กฤตภาส            ช                ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

       กฤตยา              ญ                มีเกียรติและศักดิ์ศรี

       กฤติเดช            ช                 ผู้มีความสร้างสรรค์  ผู้มีอำนาจ

       กนกนภา           ญ                ฟ้าสีทอง

       กฤติกร           ช/ญ               ผู้มีเกียรติ

       กฤติน              ช                   ผู้เฉลียวฉลาด  คล่องแคล้ว

       กัญญา             ญ                  นางงาม    สาวน้อย

       กันตา              ญ                   ผู้หญิงสาว

       กวี                   ช                   ผู้มีปัญญา

       เกณิกา            ญ                   พลั้บพลาที่ประทับของพระราชา

       เขมกร           ช/ญ                 ผู้สร้างความสบายใจ

       คู่บุญ                ช                   ผู้สร้างบุญบารมีมาร่วมกัน

       คำคม               ช                   ถ้อยคำที่แหลมคม

       ฆนากร             ช                   เมฆ

       จารุภา              ญ                   ผู้สร้างรัศมีแห่งความงาม

       จำนง                ช                   ประสงค์  มุ่งหวังตั้งใจ

       ชนัต                 ช                   ฝูงชน    ประชากร

       ชนุดม               ช                   ผู้ประเสริฐ

       ชลากร            ช/ญ                แหล่งน้ำ

       ชยุต                 ช                    รุ่งเรื่อง

       ชลัช                 ช                    เกิดในน้ำ

       ชลิดา               ญ                    ผู้น้อมไหว้

       ณัชชา             ช/ญ                 เกิดมาเพื่องหาความรู้

       ณิชาภา             ญ                   บริสุทธิ์และรุ่งเรื่อง

       ดรัณ                 ญ                    การข้าม  เรือหรือแพ

       เดชาธร             ช                    ผู้ทรงไว้ชึ่งฤทธิ์เดช

       ทัทชกร             ช                    สร้างสิ่งที่ควรให้

       เตชิต                ช                    คมกล้า ฉลาดเฉียบแหลม

       ทัดดาว              ญ                   ทัดเทียมดวงดาว

       ทองกร            ช/ญ                 กำไลมือ

       ธนกร                 ช                   สร้างทรัพย์สิน  ม้งมี

       ธนิก                   ช                   มีทรัพย์

       ธนกฤต               ช                   สร้างทรัพย์   ทำเงิน

       ธนภณ                ช                   พระจันทร์

       นัชชา                 ญ                   แม่น้ำ

       นิชาภา               ญ                   มีรัศมีเฉพาะตน

       ธมกร                 ญ                   แสงจันทร์

       นุดี                     ญ                   เคารพบูชา

       ปนัดดา               ญ                   ธิดาที่น่ารัก

       ปกิตตา               ญ                   ผู้ได้รับการยกย่อง

       ปรมะ                  ช                   ยอดเยียมสูงสุด

       ปยุต                    ช                   ภาวะที่ประเสริฐ

       ปรุงคำ                ช/ญ               ผู้ประสมถ้อยคำให้เหมาะสม

       ปุณิกา                  ญ                  ผู้มีคุณงามความดี

       ปสุดา                   ญ                  ผู้ขยันขันแข็ง

       ปูริดา                    ญ                  ผู้ทีสมบูรณ์  ผู้ทีเต็มเปียมเสมอ

       พชร                    ช/ญ               เพชร

       ภณิตา                     ญ                ผู้บอกกล่าว

       ภวัต                        ช                ผู้เจริญ

       ภานิชา                    ญ                ผู้มีรัศมีแห่งความรุ่งเรือง

       ภารดี                      ญ               เทพแห่งการเจรจา

       ภาวิดา                     ญ               ผู้ฝึกฝนตนมาดี

       ภูวรา                       ช                แผ่นดินอันประเสริฐ  ยิ่งใหญ่

       ภูเบศ                       ช               โลก    แผ่นดิน

       ภูรี                           ช               แผ่นดิน   ปัญญากว้างไกล

       โมรา                        ญ               หินลายชนิดหนึ่ง

       รณกร                       ช               การทำรบ   นักรบ

       รณกฤต                     ช               นักสู้ทีเก่งกล้า

       รมณ                         ช               รื่นรมย์  มีความสุข

       รหัท                         ช               ทะเล

       รุจาภา                      ญ               มีความงาม   มีความพอใจ

       เรณุกา                     ญ               ละอองเกษรดอกไม้

       วสุ                          ช/ญ            สมบัติ  ทรัพย์สิน

       วิภาดา                     ญ                ผู้รู้   สว่าง

       เวธกา                      ญ                คม   เฉียบแหลม

       ฤดีกร                       ญ                ผู้สร้างความยินดีปรีดา

       ศรุดา                        ญ                มีชื่อเสียง

       ศักดา                       ช                 อำนาจ

       ศุทรา                       ช                 ผู้บริสุทธิ์

       ศุภกร                       ช                 ผู้สร้างสิ่งที่ดีงาม โชคดี

       ศุภกฤต                    ช                 ความดีงาม  สร้างสิริมงคล

       สกล                         ช                 ทั้งหมด   เต็ม

       สรชา                       ช/ญ             ผู้เกิดในสระบัว

       สุรดา                        ญ                 ผู้ยินดียิ่ง

       สาธกา                      ญ                 ให้สำเร็จประสงค์

       สุกฤตา                     ญ                  ผู้สร้างสรรค์มาดี

       สุรภา                       ญ                   รุ่งเรืองด้วยเทวดา  มีรัศมี

       อนุภา                       ญ                   ฟ้าแลบ   สายฟ้าแลบ

       อภิชา                       ช                   เกิดมาดีเป็นอย่างยิ่ง

       อาภากร                    ญ                  พระอาทิตย์

       อรุชา                        ช                   ปราศจากโรค  ไม่มีโรค

      
อักษรชื่อเป็นมงคล เทียบได้ 15
      เลข 15 เป็นกำลังจันทร์ มักจะเป็นคนมีเสน่ห์
      มีปฎิภาณว่องไว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่าน
     ใจคนเก่ง มักจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุน
     ช่วยเหลือตลอดมักจะได้รับของตอบแทนทั้ง
     มิ่งของและการเงินจากบุคคลอื่นเสมอ แต่มี
     จุดอ่อน คือ โดยไม่ไตร่ตรอง จึงทำให้หลอก
     ง่าย จึงต้องระวังหูเบา อย่าเชื่อใจใครง่าย โดย
     ไม่ไตร่ตรอง เพราะกำลังของดาวจันทรฺ(2)
     บุคคลเลข(15)เป็นนักพูดชั้นดี ดึงดูดเร้าใจผู้
     อื่นเหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร เลข
     (15) บวกกัน ได้ เลข(6) คือดาวศุกร์ เห็นคนมี
     แนวโน้มไปทางศิลปะ รักสวยรักงาม ชอบความ
     รื่นรมย์ มีพรสวรรค์ มักมองโลกในแง่ดีเสมอ ไม่
     ชอบเก็บตัว ไม่ชอบความทุกข์เป็นคนมีมิตร
      สหายมาก ใจกว้าง
         กชพร              ญ             งามประเสริฐดุจดอกบัว

         กนกนุช            ญ             หญิงมีค่าดั่งทอง

         กรรกฏ            ช/ญ          ปู

         กรฤทธิ            ช              ผู้มีมือที่ทรงอำนาจ

         กฤตธัช            ช              ผู้สร้างธงชัย

         กฤติมา            ช              นักปราชญ์

         กทลี                ญ             กล้วย

         กนกธร             ช             มีความร่ำรวย

         กนกลดา           ญ            เถาทอง

         กมลภู               ช             เกิดมาจากดอกบัว

         กนกนุช             ญ            สาวงามดั่งทอง

         กวิดา                ญ             กาพย์กลอน  บทกวี

         กันทร               ช             ซอกเขา  ลำธาร  ถ้ำ

         การิน                ญ            ผู้สร้าง    ผู้กระทำ

         กริณา               ญ            รัศมีเรืองรอง

         กุลกนก            ญ            เป็นดั่งทองของวงค์ตระกุล

         กุลนาถ            ญ             ผู้เป็นที่พื่งแห่งตระกุล

         กุศล                ช              สิ่งที่ดี  สิ่งที่ชอบ  บุญ

         เกสรา             ญ             เกษรดอกไม้

         เขมากร           ช              ผู้สร้างความสุข

         เขมิกา             ญ             ผู้ยินดีในความสุข

         คณาคำ            ญ             ผู้มีมากมายถ้อยคำ

         ฆนาการ           ช              ที่รวมแห่งเมฆ

         โฆสก              ช              ผู้ประกาศ

         ชนิดาภา           ญ             ให้เกิดรัศมี

         จงกล               ญ              สายบัว

         จักร                 ช              อาวุธพระนารายณ์

         ฉมชบา            ญ             ดอกชบาหอม

         ชนมภู              ช              ถิ่นกำเนิด

         ชนิตา               ญ              ผู้กำเนิด    มารดา

         ชริน                 ช              ประด้บ

         ชยกร              ช               ผู้ให้ชัยชนะ

         ชลิต                ช              ผู้มีความรุ่งเรื่องแล้ว

         ชัญญา            ช/ญ          ผู้ประเสริฐ

         ชุติเดช             ช              ผู้มีเดชอันรุ่งเรื่อง

         โชติกา             ญ              ผู้รุ่งเรื่อง

         ญาณธาร           ช              ผู้สร้างความรู้

         ญาณเดช           ช             มีอำนาจในความรู้

         ญาณกร             ช             ผู้สร้างความรู้

         ญาณ้ท              ช             ผู้ให้ความรู้

         ญาธิป               ช             เป็นใหญ่ด้วยความรู้

         ณธิดา               ญ             ลูกสาวที่มีความรู้

         ฐากร                ช             ที่เกิดฐานะ

         ณภัทร               ช             ดีงามด้วยความรอบรู้

         ดนุยา                ญ            ความดีเกิดจากตัวเอง

         ดารัณ                ช             นามพระศิวะ

         ดนนุช                ญ            น้องน้อย   ลูกสาวคนเล็ก

         ดรัณ                  ช            การข้าม

         ดวิษ                  ช            ฉายแสง   รุ่งเรื่อง   งาม

         เตชทัต              ช            ให้อำนาจ

         ถมทอง              ช            เครื่องถมที่ทำด้วยทอง

         เถกิงเดช           ช            ผู้มีอำนาจบารมีเป็นที่เลืองลือ

         ทยากร               ช            บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

         ทยิดา                ญ            เป็นที่รัก  เป็นที่กรุณา

         ทรงกลด             ช             มีแสงสีรุ่งล้อมรอบดวงอาทิตย์

         ทำนูล                ญ             บอก

         ทินกฤต              ช              พระอาทิตย์

         ทีปกร                ช              ผู้สร้างประทีป

         เทวิกา               ญ              เทวดาผู้หญิง

         ทินกร                ช               พระอาทิตย์

         ธนัช                  ช              เกิดจากทรัพย์

         ธนากร               ช               ผู้สร้างทรัพย์

         ธัชทฤต              ช              ธงแห่งความตั้งมั่น

         ธารณา               ญ              การทรงไว้

         ธิติ                     ช              ปัญญา

         ปรมะ                 ช              ยอดเยียมสูงสุด

         ปัณฑา               ช              ปัญญา

         ปาลิกา               ญ              ผู้คุ้มคลอง

         เบญญาภา         ญ              มีความรุ่งเรื่อวด้วยปัญญา

         ปทัย                  ช              โคลงกลอน

         ปาลิดา               ญ              ผู้ได้รับการคุ้มครอง

         บุณณภา             ญ              มีรัศมีเป็นกลุม

         เปณิกา               ญ              ผู้ประกอบด้วยความรัก

         ปพน                   ช               ผู้บริสุทธิ์

         เปมิกา                ญ              ผู้มีความรักอันเป็นที่รัก

         ภัทรภร                ญ              ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐสุด

         ภัทรกร                 ช              ผู้สร้างสิ่งที่ดี

         ภาวิต                   ช               ผู้ฝึกฝนตนมาดี

         ภูษิตา                   ญ              ประดับประดาเสร็จแล้ว

         ภาวัต                    ช               มีแสงสว่าง   มีความรุ่งเรื่อง

         ภูดิส                     ช               เจ้าแห่งความเจริญ

         มธุกร                  ช/ญ           ผึ้ง

         มธุรา                    ญ              มีความหวาน  มีรสหวาน

         มรุเดช                  ช               มีเดชดุจเทวดา

         มาติกา                  ญ              แม่บท    แม่แบบ

         รักตาภา                 ญ              รัศมีที่มีสีแดง

         วรณ                       ช               ป้อม   กำแพง   การป้องกัน

         เวทิดา                    ญ              ผู้รู้

         วรดร                      ช               ผู้ประเสริฐ

         วรัท                        ช               ผู้ให้พร   ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

         ศรุต                        ช               ผู้มีชื่อเสียง

         ศุกล                        ช              ทำงาน

         ศุภิกา                      ญ             พวงดอกไม้

         โศภชา                    ญ             เกิดมามีความงามและดี

         ศุภากร                  ช/ญ           บ่อเกิดแห่งสิริมงคล

         สถิต                        ช              มั่นคง   ดำรงอยู่

         สุชญา                     ญ              ผู้รู้ดี

         สุธาดา                     ญ             ผู้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม

         สุรชา                       ช               เกิดมาเป็นผู้กล้าหาญ

         สุทธดา                    ญ              ผู้บริสุทธิ์

         สุทธภา                    ญ              มีรัศมีบริสุทธิ์

         อนุชา                      ช              น้องชาย

         อุชกร                      ช               คนซื่อตรงรุ่งเรื่อง

         อาทิชา                    ช              กำเนิดเป็นคนแรก

         อรุษ                        ช              ผู้ไม้โกรธ

         อาทิทัต                    ช              ให้มาเป็นสิ่งแรก


                อักษรชื่อมงคล เทียบได้  19
           เลข  19  เป็นกำลังดาวพฤหัสบดี ในด้านดี ชอบศึกษาหาความรู้

          ชีวิตมักประสบความความสำเร็จ ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่

          เลข 19 ถือว่าเป็นเลขนำโชคเลขหนึ่งส่งเสริมให้ชีวิตประสบความ

          สำเร็จอย่างงดงาม จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม ส่งผลดีให้กับ

          อนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลข 19 ไม่ดีสำหรับผู้หญิง

          ชีวิตมักมีปัญหาเรื่องคู่ กดดันทำให้เป็นคนไร้คู่ หรือไม่ต้องเป็นเมีย

          น้อย หรือเป็นหม่ายยังสาว

          กนกพร              ญ             ทองอันประเสริฐ

          กมนนุช             ญ             หญิงผู้น่ารักน่าพึ่งปราถนา

          กรกัญญา           ญ             หญิงสาวผู้เจริญรุ่งเรื่อง

          กรณ์                  ช             การกระทำ

          กรพล                ช             ผู้ทำให้เกิดพละกำลัง

          กรวุฒิ                ช             ผู้สร้างความเจริญงอกงาม

          กฤตชัย              ช             การกระทำที่ชนะแล้ว

          กฤตยากร           ญ             ผู้สร้างเกียรติยศ

          กนกนัดดา           ญ             ลูกหลานผู้ร่ำรวย

          กมลี                   ญ              มีดอกบัวมาก

          กฤติมน             ช/ญ           ผู้มีใจมั่นคงนักแน่น  หนักแน่น

          กวีกร                  ช              ผู้เชียวชาญในกวี

          กอบสุข               ญ              ผู้มีความสุข  สมหวัง

          กัทลี                   ช              กล้วย

          กังวาน                ช              มีเสียงกังวานสดใส

          กัญชพร              ญ             ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

          กันตภณ              ช             พูดดี   พูดสิ่งที่น่าพึ่งพอใจ

          กันยา                 ญ            นางงาม  สาวน้อย

          กัลชนา               ช             ผู้สำเร็จ

          กาณฑ์                ช             ลูกศร   ลำต้นของต้นไม้

          กานต์                 ช             ผู้เป็นที่รัก

          กิริฏา                 ญ             มงกุฏ

          กีรดิต                 ช             ผู้มีชื่อเสียง

          กีรติ                   ช             ผู้มีเกียรติ

          โกเมศ                ช             ดอกบัว

          ไกรเดช              ช            ผู้มีอำนาจมาก

          กานดิศ               ช            เจ้าแห่งความรัก

          กุนต์                   ช            ทวน    ศรภู่

          กุลนิดา               ญ           ผู้นำตระกุล

          กุลนิภา               ญ           แสงสว่างแห่งตระกุล

          เขมชาติ              ช            เกิดมาด้วยความสุข

          เขมทิน               ช            ผู้ให้ความเกษม

          เขตต์                  ช            แว่นแคว้น

          ไข่มุก                 ญ           วัตถุมีค่าจากท้องทะเล

          คุปต์                   ช            ผู้คุ้มครอง

          ฆรณี                  ญ           แม่ศรีเรือน

          โฆษิตา               ญ           เสียงดังกึกก้อง

          โฆสน                  ช            ความสมปราถนา 

          จรณะ                  ช            ความประพฤติดี

          จริม                    ญ           ภายหลัง    เล็ก

          จักรกฤช               ช           อาวุธ

          จารุดารา              ญ           ดวงดาวอันงดงาม

          จิตรภา                 ญ           รัศมีอันสดใสงดงาม

          จินดาภา               ญ           รัศมีแห่งแก้วอันมีค่า

          จิรกร                   ช            มีความมั่นคงตลอดกาล

          จิรเดช                 ช            อำนาจที่ยั่งยืน 

          ชญานี                 ญ            ผู้มีความรู้

          ชนรดี                  ญ            ผู้คนมีความยินดี

          ชยุตรา                 ญ            มีชัยชนะอันประเสริฐ

          ชยิน                    ญ            ผู้ชนะ

          ชรริน                   ญ             เครื่องประดับประดา

          ชนิตรา                 ญ             ผู้ให้กำเนิด

          ชเยศ                    ช              จอมผู้พิชิต    ผู้เป็นใหญ่ 

          ชลธิชา                 ญ              เกิดในน้ำ

          ชลนิภา                ญ              เปรียบประดุจน้ำ

          ชลาธิป                 ช               เจ้าแห่งน้ำ

          ชวิศ                     ช              เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

          ชิตวร                   ช              มีชัยอันประเสรืฐ

          ชิดาวร                 ญ             มีชัยอันประเสริฐ

          ชิษณุชา                ช             เกิดจากผู้ชนะ

          ชุติภาส               ช/ญ         รุ่งเรืองยิ่ง  

          ญาณิน                   ญ            ผู้มีความรู้

          ฐมิตา                     ญ            ผู้มีความตั้งมั่นแล้ว

          ฐิตาภา                   ญ            มีรัศมีอันมั่นคง

          ณกัญญา                ญ            หญิงงามด้วยความรู้

          ณฐกร                    ช             นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

          ณิชกุล                   ช             ตระกุลที่บริสุทธิ์  ตระกุลค้าขาย

          ณิชา                     ญ            สะอาด   บริสุทธิ์

          ดรณ์                     ญ            การข้ามพ้นทุกข์

          เดชาวัต                 ช             รุ่งเรื่องด้วยอำนาจ

          ดนุพร                    ช             ผู้มีความดีด้วยตนเอง

          ดลพร                    ช             ผู้บันดาลสิ่งอ้นประเสริฐ

          ดาราพร                 ญ             ผู้ได้รับพรจากดวงดาว

          เด่นชัย                   ช             อำนาจแห่งชัยชนะ

          เดชพล                   ช            ผู้มีอำนาจ

          ตนุภัทร                   ช             ดีงามด้วยตนเอง

          ตฤณจร                   ช             พลอยมีค่าชนิดหนึง

          ตุลยา                      ญ             สมดุล

          ตนุวร                      ญ            ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตน

          ตรัย                        ช             สวย

          ตีรณ                       ช             ป้ญญาพิจารณา  ไตร่ตรอง

          ถิรคุณ                     ช             มีคุณธรรม   มั่นคง

          ถิรายุ                      ช             อายุยืน

          ทรงพร                 ช/ญ          ทรงไว้ชึ่งพร  มีความประเสริฐ

          ทักษ์                      ช             ขยัน    ฉลาด    ทักษะ

          ทัดเทพ                   ช             เทพประทาน

          ทิพกฤตา                ญ             สร้างสิ่งทิพย์  สร้างสิ่งที่ดี

          ทิพรดา                   ญ             ยินดีในสิ่ที่เป็นทิพย์

          เทพทัด                   ช             ผู้ที่เทวดาประทานมา

          ธรรศ                      ช             ความกล้าหาญ  ความอหั่งการ

          ธีทัต                       ช            ให้ปัญญา

          ถิรธนา                    ช            มีความมั่งในสมบัติ

          ทักษิณ                    ช            ทิศใต้

          ทานต์                     ช/ญ        ผู้ใจดี

          ธนาคม                    ช            ผู้สรรหาผลกำไล

          ธาตรี                       ช            โลก

          ธีรดา                       ญ            ยินดีในความรู้  นักปราชญ์

          นพรดา                     ญ            ผู้มีความสุขอยู่เนื่องๆ

         นรวร                         ช             คนผู้ประเสริฐ

         นิดานุช                     ญ            หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

         นิธูร                          ญ            กำไลมือ

         นิชธร                       ญ/ช         เทวดา   

         นิรัช                          ช             ไม่มีธุรีคือกเลส 

         นีรชา                        ญ            ดอกบัว

         นรภัทร                      ช            ผู้ดีงาม  คนเจริญ 

         นรมน                       ช/ญ        เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย

         นิชานาภ                   ช/ญ        มีที่พึ่งเป็นของตนเอง 

         นิธาน                         ช           เก็บไว้ ตั้งมั่น 

         นิภาธร                       ญ          ทรงไว้ซึ่งรัศมีความรุ่งเรือง 

         นิรธร                        ช/ญ       ผู้ไม่รู้แก่  เทวดา 

         นิราภร                        ญ          ฟ้าแจ่ม   ไม่มีเมฆหมอก

         นีรชา                          ญ          ดอกบัว 

         นีรภา                          ญ          ประกายน้ำ   สีน้ำ

         นุชวรา                        ญ          หญิงสาวผู้ประเสริฐ 

         บงกชพร                     ญ          ดอกบัวอันประเสริฐ  

         บัณทัต                       ช          ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ

         บุณยภู                       ช          ชื่อสถานทีศักดิ์สิทธิ์

         บุรพร                        ช          ผู้ประเสริฐของบ้านเมือง

         บุษปภัทร                   ช          ดอกไม้ที่เป็นสิริมงคล

         เบญจมา                  ช/ญ       ที่ห้า

         ปรัตถกร                    ช          ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

         ปฤษฏี                       ช          รัศมี 

         ปณีย                         ญ           ความรัก  ความไว้วางใจ 

         ปณิธิ                       ช/ญ        ความตั้งใจแน่วแน่

         ปดิวรดา                    ญ           ภักดีในสามี  ปรนนิบัติสามี

         ปภาวิน                      ช            ผู้มีเดช   มีอำนาจ 

         ปวิชญา                     ญ           นักปราชญ์ 

         ปวิตร                        ช            ผู้สะอาดบริสุทธิ์

         เปรมิกา                    ญ            ผู้เป็นที่รัก

         ปฤษณี                     ช/ญ         เล็ก  ผอมบาง

         ปวิดา                        ญ            ผู้บริสุทธิ์ สะอาด 

         ปองภพ                     ช             ปราถนา  ความเจริญ 

         ปิติชา                        ช             ก่อเกิดปิติ 

         ปุณณมา                    ช             จันทรเพ็ญ   

         ปุณยาภา                   ญ             มีรัศมีอันเต็มเปียม  

         โปษัณ                       ช             การเลี้ยงดู  อบรม

         ผดุงชน                     ช             ผู้ที่ช่วยค้ำจุนคน 

         พรกนก                     ญ             ทองที่ประเสริฐ

         พลกฤต                     ช             ผู้สร้างพละกำลัง 

         พิภัช                         ช             การแจก    แบ่ง  

         เพราตา                    ญ            งามติดตา 

         พิชชาภา                   ญ            ผู้รุ่งเรืองด้วยความรอบรู้

         ฟ้างาม                      ญ            มีความงามเหมือนท้องฟ้า

         ฟ้ารุ่ง                        ญ            ท้องฟ้าเรืองรองในยามเช้า

         ภวิตรา                      ญ            พื่นโลก   พิภพ

         ภควดี                       ญ            คำเรียกขานพระอุมา  มีโชคลาภดี

         ภคพล                       ญ           ความมีโชคดีเป็นพลัง  

         ภานุรุจ                    ช/ญ         รุ่งเรืองดุจดั่งดวงอาทิตย์

         ภัทริน                       ญ           ผู้มีความเจริญอันเป็นมงคล 

         ภัทรเวท                    ช            ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ 

         ภารวี                        ญ            ชื่อของกวี   แสงพระอาทิตย์

         ภาณุเทพ                   ช             พระอาทิตย์ 

         ภาวัชญา                   ญ            ผู้ซึ่งรู้ใจ

         ภาสวร                      ช             รัศมีของพระอาทิตย์

         ภริมน                       ญ             มีความรื่นรมย์

         ยมล                         ญ             คู่  

         มนชิต                      ช             ผู้ชนะใจ  ชนะใจตนเอง 

         มนภาส                     ช             มีความสว่างทางใจ  

         รณวร                       ช             ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

         รวิกร                        ช             แสงสว่างแห่งแสงอาทิตย์ 

         รัตนาภา                    ญ            แสงสว่างแห่งแก้วอันมีค่า

         รินรดา                      ญ            มีความเพลิดเพลินยินดี 

         รุณฑิกา                    ญ            ธรณีประตู่ 

         รมดี                         ญ            กามเทพ    

         รสธร                        ญ            มีรสนิยม   มีเสน่ห์ 

         รสิตา                        ญ           ชุบทอง   มีรสนิยม 

         รุ่งรุจ                         ญ           รุ่งโรจน์  สว่างไสว 

         เรไร                          ญ           เครื่องดนตรีทำด้วยไม้ชาง

         ลักขิกา                      ญ            ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาส่ง 

         ลักขณา                     ญ            ผู้มีลักษณะทีดีงาม

         ลลิต                         ญ            งามน่ารัก 

         ลาภิศ                        ญ            เจ้าแห่งลาภ

         ลิขิต                         ช             หนังสือ  การขีดเขียน

        วรเทพ                       ช             เทวดาผู้ประเสริฐ

        วรธน                          ช             ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

        วิชชุตา                       ช/ญ          สายฟ้า 

        วิชญาดา                      ญ            ผู้มีความเฉลียวฉลาด  

        วิภพ                            ช            ความเจริญรุ่งเรือง

        วรภพ                          ช            มีภพประเสริฐ  เกิดมาดี

        วรภาส                         ช            แสงสว่างอันประเสริฐ

        วริษา                           ญ           ฤดูฝน

        วสุธา                           ช            แผ่นดิน

        วณิกา                          ญ           การเกล้าผม  มวยผม 

        วาณี                            ญ           เจ้าแห่งวาจา

        วิมุต                             ช           ผู้หลุดพ้นแล้ว

        วีณา                             ญ          พิน 

        วีรดา                            ญ          ความกล้าหาญ

        ศดิศ                             ช           เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 

        ศีตภา                            ญ          พระจันทร์ 

        ศุภทิน                           ช           วันมงคล

        ศุภสุดา                          ญ           ธิดาผู้ดีงาม 

        สงบงาม                        ญ           มีความเงียบสงบดีงาม

        สรชัช                            ช            นักรบผู้มีอำนาจพิเศษ 

        สุทินา                           ญ           วันอันเป็นมงคล

        สขิล                             ญ           นุ่มนวล  อ่อนหวาน 

        สริตา                            ญ           แม่น้ำ  ผู้ที่เขาระลึกถึง

        สุชานุช                         ญ           หญิงสาวผู้เกิดมาดี 

        สุมนา                           ญ           ดอกไม้     ดอกมะลิ

        สุรนาถ                          ญ           ที่พึ่งของเทวดา  ชื่อของพระอินทร์ 

        สุวรา                            ญ           ผู้ประเสริฐยิ่ง

        หฤทัย                          ญ           หัวใจ

        หัทยา                          ญ            อยู่กับใจ

        อติชาต                         ช            ดีเลิศกว่าเผ่าพงค์  

        อาภาภัทร                     ญ           มีรัศมีอันดีงาม

        อนุนาท                         ช           เสียงกึกก้อง

        อุตรเดช                        ช           มีเดชอันยิ่งใหญ่  

        อธิน                              ช           ว่านอนสอนง่าย 

        อาทินาถ                        ญ           เป็นที่พึ่งพิงของคนแรก

        อดิศา                          ช/ญ        ผู้มีความยิ่งใหญ่ 

        อภิมุข                            ช            หัวหน้า 

        อมิตา                            ญ            มากมายนับไม่ได้ 

        อังกูร                             ช            มีสกุลดี  เชื่อสายดี 

        อจลา                           ช/ญ        ไม่หวั่นไหว 

        อมลภา                            ญ           รัศมีอันบริสุทธิ์  

        อสมา                              ญ           ไม่มีใครเหมือน

             ความหมายชื่อมงคล เลข  ๒o
         เลข ๒o มักมีจินตนาการกว้าวไกล ไกลมาก
       จนบางครั้งเป็นคนเพ้อฝัน ชอบการปฎิรูป
       เปลียนแปลงไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่ มีความทะ
       เยอทะยานเป็คนมีความกระตือรือร้นอย่างรุน
       แรง ชอบวิธีการใหม่ โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับ
       ที่ กล้าเสียงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำ
       ต้องสำเร็จ ผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ จะได้ผู้
       บังคับปัญชาที่ดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะประ
       สบความสำเร็จดีเยียม และหากทำงานด้วยตัว
       เองมักจะสำเร็จยาก เพราะสิ่งที่คิดมักทำคน
       เดียวไม่ได้ และถ้าหากทำงานด้วยตัวเองจะ
       สำเร็จยาก เป็นนักคิดฝันแต่โครงการใหญ่ๆ
       ถ้าหากกำลังสนับสนุนย่อยสำเร็จได้ยากตาม
       ความคิดมักมีลางสังหรณ์แม่น
                

      กนกนพ                   ญ               ทองเนื้อเก้าทองคำบริสุทธิ์
      กนกนที                   ช/ญ           แม่น้ำสีทอง    
      กมลชนก                 ญ               ผู้เกิดจากใจ   เกิดเพราะใจ
      กมลธร                    ช/ญ           ผู้รักษาจิตใจ
      กมุทพร                    ญ              ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
      กรจิรา                      ญ              การทำให้ยั่งยืน  มั่นคง
      กรรณิกา                   ญ              ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งดอกสีแสด
      กฤตพรต                  ช               ผู้ประพฤติตนอย่างพรต
      กฤติธี                       ช              นักปราชญ์ 
      กนกโชติ                   ช              รุ่งเรืองดั่งทอง  
      กฤษฎีกา                   ช              พระราชโองการ   เป็นกฎหมาย 
      กนกทิพ                    ญ              สวรรค์ทองคำ  
      กรขจี                        ญ             รัศมีงามสดใส 
      กัญนิภา                    ญ              เหมือนหญิงสาว
      กัญวรา                      ญ             หญิงสาวผู้ประเสริฐ
      กรจงกล                    ญ              มือบัง
      กันติชา                     ญ               เกิดมาด้วยความรัก
      กันยกา                      ญ              หญิงวัยรุ่น
      กัมพู                       ช/ญ            ทองคำ   หอยสังข์
      กรองกนก                  ญ              ร้อยด้วยทอง 
      กัลยา                        ญ               ผู้หญิงงาม
      กานติมา                    ญ              หญิงผู้มีความงดงามน่ารัก
      กริยาภา                     ญ              รุ่งเรื่องในการกระทำ 
      กฤตนาฏ                    ญ              สาวงามผู้สร้างศิลปะ 
      กิตติเดช                    ช               ผู้มีชื่อเสียงด้านความสามารถ
      กีรดิต                        ช               ผู้มีชื่อเสียง   
      กฤษฎ์                        ช               ข้าวกล้า
      กฤษณ์                       ช               พระกฤษณะ  ดำ 
      กวีณา                        ญ              ผู้มีความดีงาม 
      กวีนา                         ญ               ผู้มีความดีงาม
      ก้องภพ                      ช               ผู้มีชื่อเสียงก้องโลก
      กิตติกร                      ช               สร้างชื่อเสียง  
      เกตน์                         ช               สัญลักษณ์  บ้าที่อยู่อาศัย
      ขวัญตา                      ญ              มิ่งขวัญดวงตา 
      ขิโรชา                       ญ              น้ำนม
      คณาธิป                      ช              ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม  
      คณิศ                         ช/ญ           ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ 
      คมกริช                       ช              คมมาก
      ครุวาร                        ช/ญ          วันครู   
      คฤหบดี                       ช               เจ้าของบ้านผู้ร่ำรวย
      คุณภัทร                       ช              ผู้เจริญด้วยความดี 
      คุปตมน                       ช              ผู้รักษาใจ 
      คำมั่น                          ช              สัญญา
      คติยา                          ญ              ผู้มีแบบอย่าง
      คำนวร                         ช              ถูกต้อง    เหมาะ
      จตุภัทร                        ช               เจริญธรรม  ๔  อย่าง
      จันทปภา                      ญ              แสงจันทร์
      จิตชญา                        ญ              ผู้รู้และเข้าใจความคิด 
      จรัล                             ช               ผู้ก้าวไปข้างหน้า 
      จิตติ                             ช               ความคิดตริตรอง  ความมีสติปัญญา
      จินตภา                        ญ              มีความคิดเจิดจ้า 
      ฉันทกร                        ช/ญ          ผู้สร้างความพึ่งพอใจ  
      ชนาพร                         ญ              คนผู้ประเสริฐ    
      ชนัญญา                       ญ              ผู้เข้าใจในเรื่องคน  
      ชนารดี                         ญ              เป็นที่รักที่พอใจแห่งฝูงชน 
      ชยางกรู                        ช               หน่อเนื้อเชื่อไขแห่งชัยชนะ
      ชนิดพ                          ช               บิดา  
      ชโยดม                         ช               ผู้มีชัยชนะอันอุดม 
      ชวัลภา                         ญ              มีรัศมีเรื่องรอง 
      ชวิศา                           ญ              เจ้าแห่งเชาวปัญญา 
      ชนามร                          ช              มีชัยชนะไม่ตาย   ชัยชนะดุจเทวดา
      ญาณภัทร                      ช              ดีงามด้วยความรู้
      ญาณวร                         ช              ผู้รู้อันประเสริฐ
      ญาดาวี                          ญ             ผู้มีความรู้ 
      ฐิติ                                ช              การตั้งอยู่ 
      ดลภาคี                          ญ             ผู้มีส่วนร่วมทำให้เป็นไป
      ดานัย                            ช              ลูกผู้ชาย 
      ตามิสา                          ญ             พระจันทร์ 
      ตชิลา                            ญ              พระจันทร์ 
      ตีรณา                            ญ              ไตร่ตรอง  พิจารณา
      ตุลยดา                          ญ               ความเสมอภาค 
      ทักษิณา                      ช/ญ            ทานเพื่อผลอันเจริญ
      ทัตพร                             ช              ได้รับพร  ได้รับประทานพร
      ทิพนาถ                           ช              พระอาทิตย์  เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน
      ทินภัทร                           ช              วันแห่งมงคล   สิริมงคล
      ถินเจต                            ช               มีใจมั่นคง 
      ธนสร                              ช               เจ้าแห่งทรัพย์ 
      ธนัชญา                           ญ              ผู้รู้เรื่องเกียวกับทรัพย์ 
      ธราเทพ                          ช               ผู้เป็นดุจเทพในแผ่นดิน 
      ธวัล                                ช               ขาว    บริสุทธิ์
      ธัญชนก                          ญ               ให้เกิดโชค
      ธุวชิต                              ช                ผู้ชนะเป็นนิตย์ 
      ธัญธร                             ช/ญ           ทรงไว้ชึ้งโชคดี 
      ธาวัน                              ช                วิ่ง    ว่องไว     บริสุทธิ์ 
      ธาวิน                              ช                วิ่ง     ว่องไว     บริสุทธิ์ 
      ธีรเดช                            ช                อำนาจของนักปราชญ์  
      นพดล                             ช                เก้าชั้น 
      นฤชัย                              ช               ผู้มีชัยชนะ  
      นลิน                              ช/ญ            ดอกบัว  
      นวิน                                 ช               ใหม่   สดชื่น 
      นวภัค                            ช/ญ           โชคลาภ ๙ ประการ
      ภัทรเวช                            ช               ผู้รู้ที่ดีงาม    
      ภาคิน                               ช               ผู้มีโชค   มีกำไร
      เทวัน                                ช               เทพที่มีความเฉลียวฉลาด
      นงคราญ                           ญ              หญิงงาม 
      นัจกร                                ช/ญ          ผู้ฟ้อนรำ   
      นันทกร                              ช              ผู้สร้างความบันเทิง   ความสุข
      นิพาดา                              ญ              สงัด  สงบ
      บริธาน                               ญ              เครืองแต่งตัว
      บูรณี                                 ญ              เต็มเปียม  ไม่บกพร่อง 
      ปรินทร                              ช              เป็นใหญ่กว่าคนอื้น 
      ปรีดิทา                              ญ             ให้ความยินดี
      ปวิตรา                               ญ             บริสุทธิ์
      ปวีณ                                  ญ              ฉลาด    เชียวชาญ
      บงกชมาศ                          ญ              บัวทอง 
      เบญจมน                            ญ              ที่ห้า  
      ปถพิน                                 ช              แผ่นดิน 
      ปรัชนา                                ช              รางวัลของผู้ชาย 
      ปรีติ                                    ช              ปลื้มปิติ  
      ปองคุณ                               ช              มุ่งหวังสิ่งที่ดี
      ปาณีศา                               ญ             เจ้าแห่งชีวิต 
      ปารีณา                                ญ             ให้ลุถึงความสำเร็จ
      ปวีรา                                   ญ             ผู้กล้าหาญ
      ปัญญากร                             ช              บ่อเกิดแห่งปัญญา
      ปิยากร                                 ช              มีผู้ชอบพอมาก   รักใคร่
      ปีวรา                                  ช/ญ          อ้วน   สมบูรณ์ 
      ผริตา                                  ญ             กว้างใหญ่   ไพศาล
      ผลิดา                                  ญ             ให้ผลมากมาย 
      พจนา                                  ญ              การพูด    การเปล่งวาจา 
      พลัช                                    ช              เกิดจากพลังอันศักดิ์สืทธิ์
      พลากร                                 ช             บ่อเกิดแห่งพละกำลัง  อำนาจ
      พิชญดา                                ญ             ผู้มีความรู้อันสูงส่ง
      ภัททิยา                                 ญ             มีความเจริญ  
      ภัทธิรา                                  ญ             นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 
      ภัทรมน                               ช/ญ           มีจิตใจดีงาม
      ภาวิตรา                                  ญ             จักรวาล  
      ยศกร                                     ช              รุ่งเรื่องด้วยยศ 
      ยุทธนา                                   ช              สงครวม  รบพุ่ง 
      ยศกฤต                                  ช               ผู้มีเกียรติยศ
      รักษิต                                     ช              ผู้ได้รับความคุ้มครอง
      มนชิตา                                  ญ             ผู้ชนะใจตนเอง 
      มนภัทร                                ช/ญ           ผู้มีจิตใจดีงาม  
      มุกริน                                     ญ             สร้อยไข่มุก 
      เมธิกร                                  ช/ญ          ผู้สร้างความฉลาด 
      ลลิตา                                      ญ             สวย 
      ลีลา                                         ญ            เยื่องกราย 
     วงศกร                                      ช             ต้นตระกุล
     วรมน                                     ช/ญ          มีใจประเสริฐ
     วิษฎา                                        ญ            ความน่ารัก 
     วิกรม                                        ช             พากเพียร   ความกล้าหาญ
     วิชชากร                                    ช             เต็มไปด้วยความรู้ 
     วิชชกร                                      ช             แสงสายฟ้า 
     วิชญะ                                        ช             นักปราชญ์
     วิชานาถ                                     ช             มีความรู้เป็นที่พึ่ง 
     วิชิตา                                         ญ            ผู้ชนะแล้ว  
     วิญญู                                          ช            ผู้รู้แจ้ง   
     วิธาน                                          ช             กฎเกณฑ์  ระเบียบ 
     วิปลา                                        ช/ญ         ไพศาล   กว้างขวาง 
     วิรากร                                         ช             บ่อเกิดแห่งผู้กล้า  
     เวทิศ                                          ช             ผู้คงแก่เรียน
      ศจี                                             ญ             ชายาพระอินทร์    
      ศตคุณ                                     ช/ญ          ผู้มีความดีมาก  
      ศตายุ                                          ช             มีอายุ 100 ปี  อายุยืน 
      ศศิภา                                          ญ            แสงจันทร์ 
      สขิลา                                           ญ            นุ่มนวล  อ่อนหวาน
      สมิตา                                           ญ           ยิ้มแย้ม 
      สาธิตา                                          ญ            ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
      สุภนิช                                           ญ            มีความงามเป็นของตน 
      สุภนิดา                                          ญ            แนะนำในสิ่งที่ดีงาม 
      สุภเวช                                           ช            ผู้รู้ที่ดีงาม    
      สุรดี                                            ช/ญ         ความยินดียิ่ง  
      สุรนุช                                            ญ            หญิงสาวผู้กล้าหาญ   
      สุรภี                                            ช/ญ          เครื่องหอม
      สุรชัช                                            ช            นักรบผู้กล้าหาญ 
      สุฑัตตา                                         ญ            ประทานมาดี   ให้มาดี 
      สิปปกร                                          ช             ผู้สร้างศิลปะ    
      ศุภณิช                                           ญ            งามอย่างบริสุทธิ์
      ศุจิภา                                             ญ             แสงแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
      ศุจินธรา                                         ญ             ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ 
      ศุจิกา                                             ญ             ผู้มีความบริสุทธิ์ดีงาม 
      ศานติ                                             ช             สันติ    
      ศศิภา                                             ญ            แสงจันทร์  
      วิษณุ                                               ช              พระนารายณ์ 
      วิภาธร                                          ช/ญ           ผู้มีรัศมีอันงดงาม 
      วชิระ                                               ช             สายฟ้า     
      วาริน                                            ช/ญ           น้ำ  
      วโรดม                                             ช             ประเสริฐสุด  
      วณิชชา                                          ช/ญ          ผู้มีความชำนาญการค้า 
       อชิระ                                              ช             อันว่องไว 
       อนุฑัต                                            ช             มอบให้   อนุญาติ 
       อภิกขณา                                        ญ            เนื่องนิตย์  
       อภิธาร                                            ช             ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ 
       อภิบาล                                            ช             ผู้ปกป้อง  ผู้คุ้มครอง  
       อเวกษา                                           ช            ตรวจตรา  สังเกตุ 
       อัครภา                                            ญ            มีรัศมีอันเป็นเลิศ 
       อาภิรา                                             ญ            พระอาทิตย์  
       อาจิต                                               ญ            สระสมแล้ว
       อายุร                                                ช            อาวุธ    เครื่องรบ 
       อารยา                                              ญ            ผู้ประเสริฐ 
       อภิญญา                                           ญ            ผู้มีความรู้มาก 
       อภิชิต                                               ช            ผู้มีชนะแล้ว 
       อิษฎา                                             ช/ญ         ความน่ารัก
       อักษรา                                               ญ           ผู้รู้อักษร  
       อภิธาร                                               ช            การทรงไว้อย่างวิเศษยิ่งสุด 
        อดิเรก                                              ช            พิเศษ 
        อมิตา                                                ญ            มากมายนับได้

            ความหมายของเลข ๒๓

      เลข ๒๓ โดยทั่วไปมักแข็งกร้าว ชอบเอาชนะคนอื่น
     ไม่ยอมคน เป็นเลขดีด้านชู้สาว ในด้านความรัก มัก
     เป็นคนเจ้าชู้ถือความรักเป็นใหญ่ เป็นคนสนใจเรื่อง
     การศึกษา หาความรู้ ถ้ามีจิตเป็นกุศลจะได้รับการ
     ช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า ทำให้โครงการ
     ในชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดีเยียม เลข ๒๓ มี
     ส่วนประกอบด้านอื่นดี ก็จะหันไปทางด้านดี ไม่ใฝ่ต่ำ
     เรื่องโลกีย์ แต่ถ้ามีส่วนอื่นไม่ดี ถ้าเป็นผู้ชายต้องระวัง
     เสียหายเพราะสตรี ผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือคู่
     ครองมักจะมีมลทินและทำร้ายเอาภายหลังทำให้ตกต่ำ
     จากตำแหน่ง มีศัตรูคอยแอบทำร้ายอยู่เบื้องหลัง บุคคล
     เลข ๒๓ ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะมีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคอย
     ให้การสนันสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็น
     อย่างดี

     กลวัชร                  ช              เป็นเหมือนดังเพชร
     กวินนาถ               ญ              ผู้มีที่พึ่งพิงอันดีงาม
     กัญชพร                ญ             ประเสริฐเหมือนน้ำดอกไม้
     กันยกร                ช/ญ           สร้างสิริมงคล
     ชนัญธิดา              ญ              ผู้ชนะคนอื่น
     ชนิสรา                  ญ             เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
     ชวัลกร                 ช/ญ          รัศมีอันรุ่งเรื่อง
     ชัญญานุช              ญ            หญิงสาวผู้ประเสริฐ
     ดรัณภพ                 ช             ข้ามความทุกข์ในโลกได้
     เตชินี                    ญ            ผู้มีความรุ่งเรือง
     โตษณาการ            ช             อาการปลื้มปิติยินดี
     โตยธร                   ช             อุ้มน้ำ
     ทวีติกา                  ญ             ที่สอง
     ธัญเทพ                  ช             โชคดี ดุจเทวดา  
     ธุวพร                    ช/ญ         มีความรู้ยั่งยืน
     บุริมนาถ                 ญ            เป็นที่พึ่งคนแรก
     ประภานิช               ญ            รัศมีความรุ่งเรื่องเป็นของตน
     ปิยะกร                 ช/ญ          บ่อเกิดแห่งอันเป็นที่น่ารัก
     พลิน                      ช              จอมพลัง
     พสธร                     ช             ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
     พิชยา                    ญ             ชัยชนะ
     ภัคพล                    ช             มีโชคเป็นพลัง
     มธุริน                    ญ             หวานแบบมีเสน่ห์
     มโนรม                  ญ             เป็นที่รื่นเริงแห่งหัวใจ
     มาธวี                     ช              หวานปานน้ำผึ้ง 
     รดามณี                  ญ             แก้วประพาฬ
     รวิภาส                   ญ             รุ่งเรื่องดุจพระอาทิตย์
     รุจิสา                     ญ             เจ้าแห่งความงาม
      สรภัส                   ญ             มีความรวดเร็ว
      อจลญา                ญ             ผู้มีความรู้ไม่หวั่นไหว
      อติคุณ                 ช              ผู้มีคุณธรรมยิ่ง
      อนามิกา              ญ             นิ้วนาง
      อุตรานุช              ญ              หญิงสาวผู้ที่มีความยอดเยียม

            วามหมายของเลข ๒๔


       เลข ๒๔ เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร
      จึงทำให้เป็นมีเพื่อนมาก และเพือนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์
      ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกริยามารยาทนุ่มนวลเป็นที่รัก
      ของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีเสน่ห์
      รุนแรง เป็นคนหร้งรู้การณ์ไกล เป็นคนละเอียดอ่อนไม่ฉาบ
      ฉวย เข้าถึงอารมย์ศิลปะ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชค
      ลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื้น เลข ๒๔ บวกกัน
      ได้ ๖ เป็นดาวแห่งสิลปิน เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า
      เพราะมีความชำนาญงาน ปฎิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงาน
      อย่างลึกซึ้งเอาใจใส่เข้ากับใครๆ ได้ง่าย
     กชพรรณ             ญ          มีผิวพรรณงามดั่งดอกบัว
     กนกรวี              ช/ญ        ดุจดั่งทองคำและพระอาทิตย์
     กนิษฐา                ญ          ผู้เป็นน้อง
     กมลพร               ญ           ผู้มีจิตใจประเสริฐ
     กมลวิช               ช            ผู้รู้ใจ
     กรกันยา             ญ            หญิงสาวผู้เจริญรุ่งเรื่อง
     กรภัทร               ช             การกระทำที่เป็นมงคล
     กรวรรณ             ญ             ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
     กล้ากวี                ช            ดั่งกวีผู้กล้าหาญ
     กัญญาภัทร         ญ            หญิงผู้มีความเจริญ
     กัญญากร            ญ            หญิงสาวผู้รุ่งเรื่อง
     กัมพล                 ช             ผ้าทอด้วยขนสัตว์
     กัมลาศ               ช             (กำ มะ ลาด) พระพรหม
     กัลยกร               ญ             ผู้สร้างความสมบูรณ์พูลสุข
     กัลป์ยกฤต           ช             (กัน ยะ กริด) ผู้โชคดีมีคุณธรรม
     กานติมน          ช/ญ           มีจิตใจที่น่ารัก
     กิตติภพ               ช             ผู้มีเกียรติ
     กุลธวัช                ช             เป็นธงชัยแห่งวงค์ตระกุล
     กุลนิติ                  ช            วงค์ตระกุลที่มีแบบแผน
     กุลปาลี                ช             รักษาวงค์ตระกุล
     กุลิสรา                ญ             ผู้เป็นใหญ่ในวงค์ตระกุล
     กุศลิน              ช/ญ            เป็นอยู่ในสิ่งที่ดี
     เกตุมณี              ญ             ยอดเศียรเปรียบดั่งแก้วที่สูงค่า
     โกสัญญา            ญ             หญิงผู้ดีในตระกุลดี
     ขวัญดี                ญ              ผู้มีกำลังใจดี
     ขัตติยะ               ช              พระเจ้าแผ่นดิน
     เขมจิรา             ญ               ผู้มีความปลอดภัยตลอดกาล
     คณพศ               ช               ผู้มีอำนาจในหมู่คณะ
      คณิศร               ช               ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
     งามจรูญ             ญ              ความงามอันรุ่งเรื่อง 
     จักรภพ               ช              จักรวาล   
     จักริน                 ช               พระราชา     
     จารวี                  ญ              หญิงผู้งดงาม 
     จารุพร               ญ              มีความงามที่น่ารักและประเสริฐ 
     จิตชยา            ช/ญ             ชนะใจ  
     จิรฐา                 ญ               มีฐานะมั่นคง
     จิรภัทร               ช                ผู้ดีงามตลอดไป 
     จิรสุดา               ญ                ผู้สาวผู้ยั่งยืน
     จิรายุ                 ญ                มีอายุยืน
     จิรนาภ               ญ               ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 
     จุฑามาศ           ญ                ปิ่นทอง 
     ชนมภูมิ              ช                ถิ่นกำเนิด
     ชนัญชิต              ช               ผู้ชนะคนอื้น
     ชนันธร               ช                ผู้ค้ำจุน
     ชนาสิน               ช                คนมีทรัพย์สิน
     ชโนทัย             ช/ญ             ผู้มีความรุ่งเรื่อง  
     ชิดวัน                  ช                ผู้มีชัยชนะ
     ชีวาธร                 ช               ทรงไว้ซึ่งชีวิต
     ชีวิน                    ช                ผู้มีชีวิต
     ชุมสาย                ช                เครื่องสูงชนิดหนึ่งเป็นรูปฉัตร
     ญาณวุฒิ              ช                 เจริญด้วยความรู้
     ญาณินทร           ช/ญ            ทรงไว้ซึ่งความรู้
     ฐานุตรา               ญ               มีต่ำแหน่งที่ดี
     ฐิดายุ                   ญ               ผู้มีอายุยืนยาว
     ณฐมน                 ญ               จิตของนักปราญช์
     ณัฐรดา                ญ              นักปราญช์ผู้มีความยินดี
     ดามพ์                  ช                ทองแดง
     เตชธรรม             ช                มีความเป็นเดช
     เตชสิทธิ์              ช                 มีความสำเร็จด้วยอำนาจ
     ไตรตรา               ช                ใคร่ครวญ
     ไตรทศ                ช                 พระอินทร์  และบริวารของพระอินทร์
     ทนุรม                  ช                ผู้รักษาความดี
     ธนิสร                 ช/ญ              เจ้าแห่งทรัพย์
     ธรนัส                   ช                 เข็มแข็งมีอำนาจ
     ธัชชัย                   ช                 ธงชัย
     นงนภัส                ญ                 นางฟ้า
     นพภัสสร              ญ                 แสงสว่างสดใส
     นพรุจ                   ช                 มีความรุ่งเรื่องใหม่
    นวิยา                  ช/ญ               สดชื่นเสมอ  สาวเสมอ
    นัทธมน                ญ                 มีใจผูกพัน
    นันทภพ                ช                  เกิดมาเพื่อความยินดีของแผ่นดิน
    นิติธร                    ช                 รักษาระเบียบแบบแผน
    นิธิศ                     ช                  เจ้าแห่งขุมทรัพย์
    นิลมล                   ญ                บัวขาว
    นิลยา                    ญ                ที่อยู่อาศัย
    บุญนิสา                ญ                 ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเงืน
    บุษย์                     ญ                 ดอกบัว
    ปภิณวิช                ช                 ผู้มีความรู้แตกฉาน
    ประพาฬ            ช/ญ               แก้วชนิดหนึ่งเกิดจากปะการัง
    ปราญชล              ช                  ผู้ชื่อตรง
    ปราณีสา              ญ                  เจ้าแห่งชีวิต
    ปรานต์                 ช                  ที่สุด
    ปริยากร               ญ                  มีเสน่ห์
    ปวริศา                 ญ                  ผู้ประเสริฐ และยิ่งใหญ่
    ปัณณฑัต              ช                  ให้ซึ่งความรู้
    ปัณณธร               ช                   ผู้มีความรู้ ความฉลาด
    ปัทมพร               ญ                  ประเสริฐดุจดอกบัว
    ปานชีวา               ญ                  มีคุณค่าดั่งชีวิต
    ปิยะบุตร               ช                   ลูกอันเป็นที่รัก
    เปรมยุดา             ญ                  ผู้ประกอบด้วยความรัก
    ไปรย                   ญ                  ผู้อันเป็นที่รัก
    พน้ชกร             ช/ญ                 ผู้มีความงามดั่งดอกบัว
    พศิน                    ช                   ผุ้มีซึ่งอำนาจ
    พสุธร                   ช                   ผู้มีไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
    พัชริดา                ญ                   ความเจริญรุ่งเรื่องของหญิงที่แข็งแกร่ง
    พัสกร                  ช                    ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
    พิชญากร             ญ                   บ่อเกิดของผู้ชาญฉลาด
    พิชาภพ               ช                    โลกแห่งความรู้   การเรียนรู้ 
    พุฒิธร                 ช                     ผู้สร้างความมั่นคง
    ภรัณยู                 ช                     พระอาทิตย์
    ภริตพร               ญ                     ผู้ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
    ภโวทัย                ช                     รุ่งเรื่องในโลก
    ภัคจิรา                ญ                    มีความเป็นสิริมงคล
    ภัณฑิรา              ญ                    ผู้มีลาภ  มีความสุข
    ภัทรชัย               ช                     ผู้เป็นมงคลและชัยชนะ
    ภัทรวดี               ญ                    ผู้มีความเจริญ  สิริมงคล
    มณินทร              ญ                    เพรา
    มนต์ภา              ญ                     มนต์สวรรค์อันศักดิ์สืทธิ์
    มนสิชา               ญ                    สิ่งที่เกิดขึ้นในดวงใจ
    มิ่งกมล              ญ                     เป็นสิริมงคลแห่งจิตใจ
    มิ่งพร                 ญ                    มิ่งขวัญอันประเสริฐ
    เมธาพร             ญ                     มีความรู้   มีความประเสริฐ
    ยงยุทธ               ช                     มีความกล้าหาญในการรบ
    ยลสุข                 ญ                     มีความสุข ยั่งยืน
    ยุทธยา               ช                     มีความกล้าหาญในการรบ
    โยษิตา               ญ                     สตรี
    รสริน                 ญ                     ผู้มีเสน่ห์อันน่าชื่นชม
    รัชพล                 ช                     เป็นกำลังป้องกันของประเทศ
    ลภัสรดา             ญ                     ผู้ยินดีในทรัพย์
    ลาภิสรา             ญ                      ยิ่งใหญ่ในเรื่องโชคลาภ
     
      วรณัน             ช/ญ                   การสรรเสริญเยินยอ 
     วรัญญู               ช                      ผู้มีความรู้ในสิ่งประเสริฐ
     วรฤทัย              ญ                     ผู้มีจิตใจประเสริฐ
      เวธนี                ญ                     ผู้มีปัญญาเฉลียดฉลาด
     ไวภพ                ช                      ความเจริญรุ่งเรื่อง 
      ศศินา               ญ                     พระจันทร์
      ศิวกร               ช                      ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
      ศิวนาถ          ช/ญ                    ผู้มีที่พึ่งอํนประเสริฐ
      ศีตลา               ญ                     ผู้มีความเยื่อกเย็น
      ศุภฤกษ์            ช                      ฤกษ์ดี 
      ศุภานัน            ญ                      มีใบหน้างดงาม
      สวรส               ญ                      ผู้มีรสนิยมเป็นของตนเอง
      สวิชญา            ญ                      ผู้ฉลาดรอบรู้ 
      สวิตตา             ญ                      ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก 
      สัชฒุกร            ช                      ช่างเงินทอง  
      สินธุชา             ช                      พระจันทร์   
      สิปปภาส           ช                      ผู้รุ่งเรื่องด้วยศิลปะ 
      สิริกร               ญ                      ผู้สร้างเสริมสิ่งมงคล 
      สุธารส             ญ                      น้ำทิพย์   
      สุภานัน            ญ                      มีแสงรัศมีที่งามยิ่ง
      สุภาริตา           ญ                      ผู้ผ่นการอบรมมาดีแล้ว 
       สุวภัทร            ช                      ผู้เจริญแล้ว
       สุษิระ              ช                       เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเป่า 
       หฤทย์            ญ                       ความน่ารัก
      อนุรดี              ญ                       มีความรู้ความยินดีตลอดกาล
      อภินพ              ช                       ของวิเศษยิ่งเก้าประการ
      อรกัญญา         ญ                       หญิงงาม 
      อรชพร            ญ                       บริสุทธิ์และประเสริฐยิ่ง 
      อัครพล            ช                        มีพละกำลังอันยิ่งใหญ่   
      อักษรกร        ช/ญ                     ผู้รอบรู้อักษรไทย  
      อัครัช              ช                        ผู้เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่   
      อาชว์               ช                      (อาด)  ความซื่อตรง  เที่ยงธรรม
      อาชวิน            ช                        ความซื่อตรง  สุจริต  
      อาทิตยา         ญ                         ผู้เกิดวันอาทิตย์   
      อาภัสรา          ญ                         มีความสว่างใส  สุกใส 
      อิทธิกร           ช                          ผู้สร้างความเจริญและสำเร็จ   
      อุรวี                ญ                          แผ่นดิน 
      อุษาพร           ญ                          เวลายามเช้าที่มีค่ายิ่ง 
     เอกอมร        ช/ญ                        เป็นดุจดั่งเทวดาชั้นที่หนึ่ง
     อติเทพ            ช                           เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
     อตืรุจ               ช                           ผู้มีความสง่างามยิ่ง
     อธิธัช               ช                          ดุจธงชัยอันยิ่งใหญ่
     อธิพันธ์             ช                          ยิ่งใหญ่ในความเจริญ  รุ่งเรื่อง
     อนัญญา           ญ                          เป็นหนึ่ง 
     อนุทิศ              ช                           ทิศเฉียง
     อนุรดี               ญ                          มีความรักความยินดีตลอดกาล
     อภินพ            ช/ญ                        ของวิเศษยิ่งเก้าประการ
     อรกัญญา          ญ                          หญิงงาม

    ชื่อมงคล  ๓๒
     เลข ๓๒ เป็นดาวคู่ชู้ บุคคลเลขนี้ ทางด้านความสัม
    พันธ์ระหว่างเพศ บ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์
    เป็นคนยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ของตนเอง
    งานทุกอย่างหากไม่ทำเอง มักประสบความล้มเหลว
    บุคคลเลข ๓๒ มักจะต้นปลายดี ชีวิตมักจะมีอุบัติเหตุ
    หรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรัง ถ้าเป็นผู้ชาย
    ระวังจะถูกผู้หญิงสร้างปัญหาความทุกข์ อย่างร้ายแรง
    ให้ สุขภาพไม่ค่อยดี มักกำพร้ามารดา แต่มีผู้ใหญ่ให้
    ความอุปถัมภ์ สนใจแสวงหาความรู้
         
     กมลเจริญ              ช             เจริญดุจดอกบัว
    กรวิจิตร                  ช             มีความงามหยดย้อย 
    กัญญสิริ                 ญ            หญิงงามผู้มีมงคล 
    กัญญาณัฐ             ญ             หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
    กันยามาศ              ญ             สาวน้อยมีค่าดั่งทอง
    การัณยภาส          ช/ญ          ความรุ่งเรื่องแห่งการงาน
    ไกรศรี                    ช             ผู้ยิ่งด้วยสิริมงคล 
    กรวัฒน์                   ช             ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรื่อง
    กนกรัตน์                 ญ            ดุจทองคำมีค่ายิ่ง
    กฤตพิชญ์                ช             ผู้สร้างสรรนักปราชญ์  
    กลรัตน์                    ญ            เป็นเหมือนดั่งรัตนะ
    กัญจนพร                ญ             ดุจดั่งทองอันประเสริฐ
    กัญญาพัชร              ญ             หญิงมีค่าดุจดั่งเพชร
    กันตวรรณ               ญ             มีผิวพรรณน่ารัก  ผุดผ่อง
    กันตสิริ                 ช/ญ           เป็นที่รักและเป็นมื่งขวัญ
    กันต์สุดา                  ญ             หญิงสาวผู้น่ารัก 
    กันยามาส                 ญ             ผู้เกิดในเดือนกันยา
    กัลยาณี                     ญ             หญิงงาม
    กิรินทร์                     ช              ช้างสำคัญ
    กุลกิตติ์                     ช              เป็นชื่อเสียงแห่งวงศ์ตระกุล
    กุลนันท์                    ช               เป็นที่ยินดีแห่งวงศ์ตระกุล
    กุลิสร์                        ช               ผู้เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกุล
    เกร็ดเพชร             ช/ญ             เพชรเม็ดเล็ก       
     ครองขวัญ               ญ               มีมื่งขวัญ 
     คฤหาสน์                 ช                บ้านหล้งใหญ่ 
     ครองสิน                ช/ญ             ผู้รักษาทรัพย์สิน  สมบัติ
     จาตุรนต์                 ช                 เจ้าแห่งโลก
     จันทรวิภา               ญ                งดงามดุจแสงจันทร์ 
     จิณัฐตา                   ญ               ความเป็นผู้ฉลาดสั่งสมมา
     จิตตินี                     ญ               หญิงผู้ฉลาดเฉลียว
     จิตตกัญญา             ญ               หญิงผู้มีความคิดดี
     จินตวดี                   ญ                ผู้มีความคิดดี
     จิรณัฐ                  ช/ญ              ผู้มีความรู้ตลอดกาล
     จิรดนัย                    ช               ลูกชายที่มีอายุยืน
     ฉลาดเลิศ                ช               ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
     ฉันท์ชนก              ช/ญ            ผู้สร้างให้เกิดความพอใจ
     ฉันท์ทัต                  ช               ผู้ทำให้เกิดความพึ่งพอใจ
      ฉันทวัศ                  ช               ความพอใจในอำนาจ 
      ฉันหทัย                  ญ              ดุจดั่งดวงใจ 
      ชนกนันท์              ช/ญ            เป็นที่ยินดีของบิดา  
      ชนม์นิภา                ญ              รักเท่าชีวิต
      ชนสรณ์                  ช               เป็นที่พึ่งคนทั้งหลาย 
      ชัชนันท์                  ช               ความยินดีของนักรบ
      ฐิติวรดา                  ญ              ตั้งมั่งในสิ่งประเสริฐ
      ฐิติสาร                    ช               แก่นแท้การดำรงอยู่อย่างมั่งคง
      ณัฐวดี                     ญ              นักปราชญ์หญิง
      ณัฐวุฒิ                    ช               มีความเจริญเพราะความรู้ 
      ณัชชนม์               ช/ญ             มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 
      ณัฐกัญญา               ญ              หญิงผู้มีความเฉลียวฉลาด
     ณัฐพล                     ช               พลังแห่งนักปราชญ์
     ดนุสรณ์                    ช                มีตนเป็นที่พึ่งของตนเอง 
     ตั้งปณิธาน                ช               ตั้งใจทำสิ่งทีดี 
     ติสรณ์                      ช               สรณะสามประการ
     ถิรยุทธ์                    ช               มีความสงบอันมั่นคง
     ทินสิริ                      ญ               มิ่งขวัญแห่งวัน  
     ทีฆชนม์                  ช               มีอายุยืนยาว
     ธเนศพล                  ช               กำลังผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
     ธวัลพล                    ช               บริสุทธิ์ และประเสริฐ
     ธีรธรรม                   ช               คุณธรรมของนักปราชญ์
     ธีรนัย                       ช               นโยบายของนักปราชญ์ 
     นันท์ธร                 ช/ญ             ทรงไว้ความบรรเทิง   ความสุข
     นิกข์นิภา                 ญ               เสมือนแท่งทอง
     นิรินธนา                  ช                หมดกิเลส
     นลพรรณ                 ญ               มีผิวพรรณงาม 
     นันท์ทัต                  ช                 ผู้ใหความบรรเทิง
     บัลยงค์                  ช/ย              ที่นอน
     บุณฑรีก์                 ช                 บัวขาว
     ประมณฑ์               ช                 ผ่องใส 
     ปวีณวัช                  ญ                 คำพูดของนักปราชญ์
     ประไณย                 ช                 ผู้ว่านอนสอนง่าย
     ปรียาภัทร               ญ                หญิงผู้น่ารัก  
     ผาณิตนิภา              ญ                หวานปานน้ำอ้อยบริสุทธิ์
     เผดิมพร                 ญ                เริ่งลงมือทำสิ่ประเสริฐ
     พนิตพร                 ช/ญ              ผู้หญิงเป็นที่รักยิ่ง
     พรธวัล                    ช                 ผู้ประเสริฐดีและบริสุทธิ์
     ปสันน์                     ช                 เลื่อมใส  ผ่องใส
     พชรดนัย                ช                  ลูกผู้ชาย  ผู้กล้าดั่งเพชร 
     พรรณวรต               ช                 ให้ผิวพรรณงาม 
     พันธิตร                   ญ                 ความรัก 
     พัสวี                     ช/ญ               มีทรัพย์
     พรรณนารา             ญ                 ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
     พัชรพล                   ช                 มีพลังแข็งแกร่งดุจดั่งเพชร
     พิพรรธ                    ช                 มีความเจริญรุ่งเรื่อง
     พิริยะ                       ช                ความกล้าหาญ
     ภูชิสส์                      ช                 อิสระ  ผู้เป็นไท
     ภูสืทธิ์                      ช                 ผู้ประสบความสำเร็จในแผ่นดิน
     มนัญชัย                  ช                  ผู้ชนะใจ
     มนต์ธัช                   ช                 มีมนต์อันเป็นธงชัย 
     มนปรียา                  ญ                ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ
     รวิดนัย                    ช                 บุตรชายของพระอาทิตย์
     รักตกันต์                 ญ                 แก้วแดง 
     รักษณาลี                  ญ                ผู้มีเพื่อนช่วยคุ้มครอง  เพื่อนดี
     ลักษณพร                 ญ                ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
     วงศ์ชนก                   ช                ผู้ใหกำเนิดสร้างวงค์สกุล 
     วรกันต์                     ช                ผู้มีความประเสริฐและน่ารัก 
     วนันต์                       ช                แนวป่า
     วริทธิ์                        ช               ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
     วิชาฤทธิ์                   ช                สำเร็จด้วยความรู้
     วีรศรุต                      ช               มีชื่อเสียงเป็นผู้กล้า
     ศุกรวรรณ                ญ                มีสีสดใสงดงาม
     ศุภศศิน                   ญ                ดวงจันทร์อันสวยงาม
     สุทธวรรณ                ญ                มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
     สมศีล                      ญ                ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
     สัณทเจท                  ช                มีความคิดละเอียดอ่อน
     สัณหรส                  ช/ญ             มีรสนิยมละเมียดละไม
     สาวิตรี                      ญ               คำสดุดดีพระอาทิตย์
     สุกฤษฎิ์                    ช                นักปราชญ์ที่ดี
     สุทธญาณ์                 ช                มีความรู้อันบริสุทธิ์
     สุธางศ์                     ญ               พระจันทร์  รัศมีขาว
     สุพศิน                      ช                มีอำนาจ  มีความเชียวชาญ 
     สรพิชิต                    ช                มีชัยชนะด้วยลูกศร
     สิทธินี                      ญ               ผู้มีความสำเร็จแล้ว 
     สิทธิพร                  ช/ญ             มีความสำเร็จเป็นดั่พระพร
     สุภัสสรา                   ญ               มีแสงรัศมีที่งามยิ่ง
     สุวรรธนา                  ช                เป็นมีความเจริญงอกงามดี
     โสมมนัส                  ญ               มีความสุขกาย  สบายใจ
     หริกานต์                   ญ              ที่รักของพระนารายณ์
     หัฎฐกร                     ช               ผู้สร้างความยินดีปรีดา
     อติพรรณ                  ญ               ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
     อรปรียา                    ญ              นางผู้เป็นที่รัก  น่ารัก
     อริยธัช                      ช               ดุจดั่งธงชัยอันประเสริฐ
     อัครชัย                      ช               มีชัยอันประเสริฐ
     อาภาสินี                    ญ              ผู้มีรัศมีความเจริญรุ่งเรื่อง
     อิทธินพ                     ช              มีความสำเร็จใหม่

       ความหมายเลข ๓๖
    เลข ๓๖ เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก ความสดชื่นของ
    ชีวิต ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหาย
    มาก เพศตรงข้ามจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็น
    คนเจ้าอารมย์มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความ
    รักมักจะโลดโผน
     กนกเกศวร์               ช              เจ้าแห่งทอง 
     กนกจันทร์               ญ              พระจันทร์สีทอง 
     กนกดารินทร์           ญ               แสงทองแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่
     กนกลักษณ์              ญ              ผู้มีลักษณะดั่งทอง
     กมลฉันท์                 ช              ความพอใจ  
     กรพันธ์                    ช              สวยอย่างทับทิม 
     กัณฐมนี                   ญ             แก้วประดับคอ  
     กัณฑ์เอนก               ช             มีทรัพย์มากมาย 
     กันต์กวี                    ช              กวีผู้น่ารัก
     กันต์ฤทัย                 ญ             ดวงใจเป็นที่รัก  รักแห่งใจ 
     กัลปพฤกท์               ช              ต้นสรรพัดนึก
     กรพินธ์                   ญ              แก้วทับทิม  
     กานต์พิชชา             ญ              มีความรู้เป็นที่รัก 
     กัลยวรรต                 ช              อาหารเช้า 
     กานต์นิธิ                   ช             มีขุมทรัพย์เป็นที่รัก
     กานต์มนี                  ญ             แก้วมนีที่น่ารัก  แก้วงาม
     กานต์ยุพิน                ญ             หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
     กานต์รวี                    ญ            พระอาทิตย์ที่งดงาม 
     กิตยาภรณ์                 ญ            มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ
     กุลโรจน์                     ช            วงศ์ตระกุลที่รุ่งโรจน์
     เกียรติบูชา                 ช             ผู้บูชาเกียรติ
     ขจรกิตติ์                    ช             มีชื่อเสียงเลืองลือขจรไปทั่ว 
     เขมรินทร์                   ช             ถือสบายใจเป็นใหญ่
     ขจีพรรณ                   ญ             มีผิวผุดผ่อง 
     โขมพัตถ์                   ญ             ผ้าเนื้อละเอียด  
     ฆรวัณณ์                    ช              เป็นที่ยินดีในบ้าน 
     จาตุรันต์                    ช              เจ้าแห่งโลก 
     จารุกิตติ์                    ช              มีชื่อเสียงดีงาม 
     จิตรวรรณ                  ญ              ผิวพรรณงาม   
     จรัสอมร                    ช              ท้องฟ้าสว่างไสว 
     จารุนันท์                   ญ              ผู้ยินดีในความน่ารักและความงาม
     จิตรกันยา                 ญ              หญิงสาวผู้งดงาม
     จินดาภรณ์                ญ              มีความคิดดีเป็นสิ่งประดับ 
     จินตภาส                   ญ             มีความคิดอันบรรเจิด  
     จิรทิปต์                     ช              มีความรุ่งเรื่องตลอดกาล
     จุฑารัตน์                  ญ              เครื่องประดับมุก 
     จิรปรียา                   ญ              เป็นที่รักตลอดกาล
     จีรพัส                      ญ              เจริญอย่างรุ่งเรื่อง  
     จีรัชญ์                      ญ              รู้ได้อย่างยาวนาน
     ฉัฐดนัย                 ช/ญ            ลูกชายคนที่หก  
     ฉัตรมงคล                 ช            ฉลองเศวตฉัตร    
     ฉัตราภรณ์                 ญ            มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ 
     ชนจันทร์                   ญ            ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน  
     ชนิสร                        ช             เจ้าแห่งคนทั้งหลาย 
     ชนิตสิริ                    ช/ญ          ให้เกิดสิริมงคล  
     ชมพูเนกข์                 ช             แท่งทอง
    ชยพันธ์                      ช              เกี่ยวเนื่องกับความชนะ 
    ชุติกาญจน                 ญ             รุ่งเรื่องหรืองามดั่งทอง
    ชุติพนธ์                      ช              มีความรุ่งเรื่องมั่นคง 
    ชีวานนท์                    ช              ผู้มีชีวิตเป็นสุข   
    ชุติมันต์                     ช              ผู้มีความรุ่งเรื่อง  
    เชษฐธิดา                  ญ              ธิดาคนโต   พี่สาว 
    เชษฐสุดา                  ญ              ธิดาคนโต   พี่สาว 
    ณัฎฐ์                      ช/ญ            ผู้ตั้งอยู่ในความรู้   นักปราชญ์ 
    ณัฐดนัย                    ช               บุตรของนักปราชญ์  
    ญาณทัศน์                 ช               ผู้เห็นความหยั่งรู้  
    ญาณวีย์                    ช               กล้าหาญและหยั่งรู้
    ฐิตินัส                       ช               โดยเร็ว   
    ฐิติภา                       ญ               มีรัศมียั่งยืน  
    ถาวรีย์                    ช/ญ             มีความมั่นคงอย่างนิรันดร 
    ตวงรัตน์                   ญ               เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา 
    เดชสิทธิ์                   ช                สำเร็จด้วยเดช  ด้วยอำนาจ 
    ถิรพนธ์                     ช               มีความรู้มั่นคง 
    เถกิงศักดิ์                 ช                รุ่งเรื่องด้วยยศศักดิ์
    ถิรวัฒน์                     ช                มีความเจริญรุ่งเรื่องมั่นคง 
    ทยาวีร์                      ช                ผู้แสดงออกถึงความเมตตา
    ทวีวัชน์                      ช                ผู้มีสมบัติ 
    ธนวัฒน์                     ช                เจริญด้วยทรัพย์
    ธนวันต์                      ช                มีทรัพย์
     ธีรัตม์                       ช                ไหวพริบดี  ฉลาดยิ่ง 
     ธุรานันท์                   ช                มีความสุขยั่งยืน
     ธัญรดี                      ญ                กำไรดีเลิศ  
     นงลักษณ์                 ญ                 หญิงผู้มีลักษณะดี 
     นครินทร์               ช/ญ               เจ้าเมือง  
     นนท์ปวิช                  ช                ผู้สร้างความสุขความบันเทิง 
     นภสินธุ์                    ช                ทางช้างเผือก      
     นภัสรพี                    ญ                พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
     นภัสวรรณ                ญ                 สีฟ้า 
     นรสิงห์                     ช                 นักรบผู้เก่งกล้า  
     นฤเบศวร์                 ช                 ผู้ปกครองแว่นแคว้น 
     นวรัตน์                  ช/ญ               แก้วเก้าประการ 
     บุณพจน์                   ช                 มีคำพูดที่ดี 
     บวรนันท์                  ช                 มีความสุขอันประเสริฐ  
     บวรวงศ์                   ช                  ตระกุลอันประเสริฐ    
     ปพนธนัย                 ช                  แต่งความ    วิธีประพันธ์ 
     ประวีร์                     ช                  ผู้กล้าหาญ  
     ปวีณสมร                 ญ                 หญิงสาวผู้ฉลาด  
     ปาวณีย์                    ญ                ให้ลุถึงฝั่ง  ทำให้สำเร็จ 
     ปณพจน์                   ช                 มีถ้อยคำบริสุทธิ์  
     พงศ์ปณต                 ช                 เผ่าพันธ์  ผู้น้อบน้อม
     ประพันธ์                  ช                  ผูกพัน 
     ประพนธ์                  ช                  คำประพันธ์
    ปาริฉัตร์                   ญ                 ต้นดอกแคฝอย 
    พงศ์พัศ                    ช                  เชื้อสายผู้มีอำนาจ 
    พรวลัย                     ญ                  กำไรมือที่มีความสวยงาม 
    พันธวรรณ                ญ                  ผูกพันกันกับหน้งสือ
    พันเลิศ                     ช                  ผู้มีชาติตระกุลอันเลิศยิ่ง   
    พาณาสน์                  ช                  คันธนู 
    พรพินิต                    ช                  การแนะนำอันประเสริฐ
    พัชณุตม์                   ช                  ฉลาดและยิ่งใหญ่ 
    พัรวัส                       ช                   อำนาจของวีระบุรุษ 
    เฟื่องฟู                     ช                   เจริญรุ่งเรื่อง   
    พิชยยุทธ                  ช                  มีชัยชนะในการสู้รบ  
    พิชามญช์                 ช                  ผู้มีความงดงามด้วยความรู้ 
    พิทยาผล                  ช                  ผู้มีความรอบรู้เป็นกำลัง
    พิทยาพล                  ช                  ผู้มีความรอบรู้เป็นพลัง 
    พิรฬห์                      ช                  ความเจริญงอกงาม
    ภูมินันท์                   ช                  ผู้เป็นที่เพลิดเพลินแห่งแผ่นดิน 
    มนพันธ์                   ช                  ผูกพันใจ   ที่รักแห่งใจ 
    มนัสวิน                    ช                  มีความตั้งใจ 
    มณีกานต์                ญ                  ผู้มีความน่ารัก  
    ยศวริศ                     ช                  ผู้เลิศด้วยยศ 
    ยศวริส                     ช                  ผู้เลิศด้วยยศ 
    ยศสรัล                  ช/ญ               มียศอันเที่ยงธรรม 
    เรืองยศ                   ช                  มียศอันรุ่งเรือง
    รวีกันต์                    ญ                 เป็นที่รักดุจดั่งพระอาทิตย์
    รัตนาภรณ์               ญ                 เครื่องประดับเพชรพลอย 
    รัตนาวดี                  ญ                 สร้อยคอที่ทำด้วยเพชร 
    ลักธพรรณ               ญ                 มีผิวพรรณงาม 
    วลัยพร                    ญ                 มีกำไลที่งดงาม
    วชิราพร                  ญ                  เครื่องประดับที่เป็นเพชร
    วรรณนัช                 ญ                  ผิวพรรณเหมื่อนดอกบัว  
    วารีนิธิ                     ช                  มหาสมุทร
    วินิมัย                     ญ                  แลกเปลี่ยน
    วิศัลยา                    ญ                  ไม่มีความทุกข์โศก 
    วิสุทธิ์                      ช                   สะอาด  สดใส
    วีรปรียา                  ญ                   เป็นที่รักของผู้กล้า 
    วีร์สุดา                    ญ                  ลูกสาวผู้กล้า
     แววปราชญ์            ช                   มีแววของนักปราชญ์
     ศุภารมย์              ช/ญ                งามและน่ารื่นรมย์  
     ศุภาพันธ์             ช/ญ                 เกี่ยงพันกับความงาม 
     ศุภจินต์                 ช                    ดวงดาวที่ขาวหมดจด
     สรวัชร                  ช                     เพชรวิเศษของเทวดา
     สรวิชญ์                 ช                    นักปราชญ์ ผู้มีศีลธรรม 
     สุทธิวรรณ            ญ                     มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
     สุรธีร์                    ช                     นักปราชญ์ผู้กล้าหาญเข็มแข็ง 
     สิงควรรณ             ญ                    ผิวเหมือนทอง  ผุดผ่อง
     สุกัลย์                    ช                    ผู้มีความสามารถดี  
     สุทธิกานต์             ช                    ความบริสุทธิ์ที่พอใจ 
     สุธาสิน                  ช                    ผู้กินอาหารทิพย์
     อธิษฐ                   ช                    ผู้ปราถนายิ่ง  ผู้ตั้งมั่น
     อนาวรณ์               ญ                   ปราศจากอันตราย ไม่มีอะไรกีดกั้น 
     อภิวิชญ์                ช                     ผู้รู้แจ้ง  ผู้ฉลาดยิ่ง 
     อมลวรรณ             ญ                   มีผิวพรรณบริสุทธิ์ 
     อรอินท์                 ญ                   พระจันทร์งาม   
     อศลย์                   ช                    ไม่มีทุกข์โศก  
     อัตรคุปต์               ช                    คุ้มครองตน  ปกครองตน 
     อัพชินิ                  ญ                    กอบัว 
     อัศม์เดช               ช                   มีความกล้าแข็งดั่งหินผา
                                                      มีเดชยิ่งใหญ่ดั่งภูเขา
     อมรวรเทพ            ช                   เทวดา

           ความหมายเลข  40
      เลข ๔o ถือเป็นเลขดี เป็นเลขอิทธิพลที่ได้รับจากเลข o
     ความมฤตยูเข้ามาพัวพัน จึงทำให้บุคคลเลข ๔o มักจะ
     เพ้อฝันถึงสิ่งแปลกๆ ชอบสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ มีรสนิยม
     แปลกๆ ชอบสร้างความประหลาดใจให้กับวงสังคมอยู่เสมอ
     ส่วนใหญ่เชื่อใจคนง่าย มักชอบเดินทางชอบเปลี่ยนทีอยู่
     บ่อยๆ ชอบคิดชอบค้นของแปลกใหม่
     กวีทัศน์                ช              มีความคิดเห็นฉลาด 
     กรวัลลิ์                 ญ             ชื่อเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
     ก้องเกียรติ           ช              ชื่อเสียงงามกึกก้อง 
     กัญญาวีร์             ญ             หญิงผู้มีความสามารถ 
     กัญจนาภรณ์        ช              เครื่องประดับงามดั่งทอง  
     กันตพิชญ์          ช/ญ           ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  
     กันต์ดนัย             ช               ลูกผู้ชายผู้น่ารัก
     กันตวัฒน์            ช               เป็นที่รักและมีความเจริญ 
     กันต์หทัย            ญ               ผู้มีใจที่มีความสุข   
     กายทิพย์             ช               ผู้วิเศษ 
     กุลภัสสร์           ช/ญ            เป็นแสงสว่างแห่งวงศ์ตระกุล
     ขจรรัตน์             ญ              ดุจแก้วรัตนะที่มีการตกแต่ง 
     ขจรวิทย์             ช               ความรู้ที่แผ่ไปไกล
     จงจินตน์             ญ              ตั้งใจทำ
     จตุทิพย์           ช/ญ             เทพทั้งสี่ 
     จักรดุลย์             ช               คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ  
     จรรยวรรธ          ญ               เจริญด้วยความประพฤติดี 
     จารุโรจน์            ช               มีความเจริญดั่งทอง    
     จารุวิทย์             ช                มีความรู้ดั่งทองคำ 
     จิณห์จุฑา          ญ               มีไฝ่เด่น  มีลักษณะดี
     จิณห์นภา          ญ                เครื่องหมายอันงดงาม
     จิณห์วรา           ญ                เครื่องหมายที่ประเสริฐ
     จิตรสินี             ญ                สาวงาม  
     จิรพงศ์              ช                วงศ์ตระกุลที่ยั่งยืน
     จิรพนธ์              ช                เป็นที่ผูกพันตลอดกาล 
     จิรายุส์            ช/ญ              ผู้มีอายุยืน 
     จิรพัทธ์              ช                ผูกพันยืนยาว
     จิรันทน์              ช                ใหม่   อยู่นาน
     จิราเจตน์         ช/ญ             มีความคิดเป็นยอด 
     จุฑาลักษณ์       ญ                 มีลักษณะเลิศ 
     ชยตพงศ์          ช                  เผ่าพันธ์ที่รุ่งเรื่อง 
     ชัชพิสิฐ            ช                  นักรบ   ผู้วิเศษ
     ฐานันตร์           ช                  ต่ำแหน่ง    ฐานันดร 
     ฐปนีย์               ญ                 ผู้มีความตั้งมั่น 
     ฐิตธีร์               ช                  นักปราชญ์ผู้มั่นคง
     ฐานันดร์           ช                  ฐานันดร    ต่ำแหน่ง  
     ณัฐนพิน          ช/ญ              นักปราชญ์ผู้สดชื่น 
     ณิชนันทน์        ช/ญ              มีความเพลิดเพลินยินดี 
     ณัฎฐวี             ช/ญ              มีความเฉลียวฉลาด
     ณัฐรัชต์            ช                  ผู้มีคุณสมบัติเป็นนักปราชญ์
     ณิชารีย์             ญ                 บริสุทธิ์และประเสริฐ  
     ดารารัศมี          ญ                 ดวงดาวอันมีรัศมี 
     ทัศนพล             ช                 พลังความคิดเห็นถูกต้อง
     ทิพารมย์           ญ                 รื่นรมย์ยินดีที่เป็นทิพย์
     ธิติสรณ์           ช/ญ               ความเพียร   อดทน 
     ธีรธวัช              ช                  นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 
     นพพิชญ์           ช                  นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 
     บรรณวิชญ์        ช                  ฉลาดในเรื่องหนังสือ 
     บรรณสรณ์       ช/ญ              มีความรู้เป็นที่พึ่ง
    บวรพจน์            ช                  มีถ้อยคำประเสริฐ
    ปภินวิทย์           ช                   มีความรู้แตกฉาน  
    ประพันธ์            ช                   ผูกติด แต่งเรื่อง                                
    ประภวิษณ์         ช                   มีเดช  มีพลัง 
    ปวิณาพรรณ      ญ                   มีผิวพรรณผุดผ่อง
    ปสาทนีย์           ญ                   น่าเลื่อมใส
    ปานไพลิน         ญ                   เหมือนไพลิน 
    ปิยทัศน์            ช                    น่ารัก    มีเสน่ห์
    ปิยพนธ์            ช                     เป็นที่รักผูกพัน
    ปิยพันธ            ช                     เป็นที่รักผูกพัน  
    ปิยรมย์            ช                      เป็นที่รักรื่นรมย์ 
    ปิยวัฒน์            ช                     เจริญด้วยสิ่งอันเป็นทีรัก  
    ปุณณารมย์       ญ                    เต็มไปด้วยความรื่นรมย์  
    พงศ์พล            ช                     เป็นพลังของตระกุล 
    พงศ์พิช            ช                     หน่อเนื้อเชื่อไขของเผ่าพันธ์  
    พรรณพนัช      ญ                     ผิวพรรณดุจดอกบัว 
    พลพนจ์           ช                     มีคำพูดเป็นพลัง 
    พัทธ์คนย์         ช                     ลูกผู้เป็นที่รักและผูกพัน 
    พิชัยภูษิต         ช                     มีชัยชนะเป็นอาภรณ์ 
    พิชัยยุทธ          ช                    รบชนะ     
    เพราโพยม       ญ                   งามติดฟ้า 
    มนต์ณัฐ            ช                   นักปราชญ์ผู้มีมนต์ 
    รวินตนิภา         ญ                   งามดอกบัว
    รุ่งไพลิน            ญ                  พลอยไพลินที่งาม
    เรื่องสุรี              ญ                 พระอาทิตย์ทอแสง
    ลลิตพรรณ         ญ                  มีผิวพรรณงาม 
   ลักษณ์นาวา        ญ                   มีรัศมีงาม   
   วรนิพิฐ               ช                   ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น  
   วรปรีย์                ญ                  ประเสริฐและเป็นที่รัก  
   วริทธิ์ธร              ช                   ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จ  
   วสุรมย์               ช/ญ               มีสมบัติที่น่ารื่นรมย์ 
   วิปัศย์                  ช                   เห็นแจ้ง    มีความรู้ 
   วิมลสิริ                ญ                  บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ   
   วิลาสินี                ญ                   สวยงาม    
   วิศลย์                   ช                  ไม่มีทุกข์โศก  
   วีรินทร์               ช/ญ               ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 
   เวชพิสิฐ               ช                 หมอผู้ประเสริฐ   
   ศักดิ์พล                ช                 มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์
   ศาตนันทน์          ช/ญ              มีความสุขเพลิดเพลิน
   ศจีภรณ์                ญ                ดำรงความบริสุทธิ์  
   ศรณีย์                  ญ                 ผู้ควรระลึกถึง 
   สวรินทร์               ญ                จอมสวรรค์  
   สิทธินนท์             ช                  ยินดีในความสำเร็จ  
   สิปปวิชญ์             ช                  เชียวชาญในศิลป 
   สิริวิมล                 ญ                บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ  
   สิรวิชญ์                ช                 นักปราชญ์ ผู้เป็นยอด 
   สุธินันท์              ช/ญ              ความยินดีของนักปราชญ์
   เหมวิทย์               ช                 ความรู้เหมือนทอง  
   อดิลักษณ์             ญ                 มีลักษณะงาม  
   อภิสมย์                ช/ญ             บรรลุ  ประสบความสำเร็จ 
   อริญชัย                ช                  ผู้ชนะศัตรู

           ความหมายเลข  ๔๑
        เลข ๔๑ เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ บ่งบอกถึง
        ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่มักให้การอุป
        ถัมภ์ สติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง ตั้งแต่
        วัยเด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้สนิท แต่จะซ่อน
         ความเป็นคนใฝ่ฝันทะเยอทะยานไว้ไม่ให้ใครเห็น
     กมลนิตย์             ญ             ผู้มีจิตใจมั่นคง 
     กมลมาลย์            ญ            มีใจงามดุจดอกไม้  
     กมลลักษณ์          ญ             หญิงผู้มีลักษณะงามดุจดอกบัว
     กวีวัฒน์                ช             กวีผู้มีความเจริญรุ่งเรื่อง
     กัญจนจักก์           ช             มีอำนาจดั่งทอง
     กันต์ระพี              ญ             เป็นที่รักดุจดั่งพระอาทิตย์ 
     กันตินันท์           ช/ญ           ผู้ยินดีในความรัก
     กันตสรรค์            ช              สร้างสรรค์สิ่งที่น่ารัก
     กานต์ยุพิน           ญ              ความสาวที่น่ารัก  
     กานต์สิริ              ญ              มิ่งขวัญอันเป็นที่รัก
     กิตติทัศน์             ช              ความเห็นที่มีเกียรตื 
     กิตติเชษฐ            ช              เป็นพี่ชายที่ควรสรรเสริญ 
     กิตติพงศ์              ช             วงศ์ตระกุลที่มีชื่อเสียง 
     กิตติรัฐ                 ช             ผู้มีเกียรติของบ้านเมือง 
     กุลรัศมี                 ญ            ผู้มีรัศมีของวงศ์ตระกุล 
     เกียรติกมล            ช            มีจิตใจที่รักเกียรติ 
     เกียรติขจร            ช            มีเกียรติชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล
     เกียรติพร              ช            ผู้มีเกียรติเป็นสิ่งประเสริฐ
     เกียรติภูมิ              ช            ผู้มีเกียรติตามความนิยม 
     แก้วทิพย์               ญ           ดั่งแก้วสูงค่าที่เป็นของวิเศษ 
     ขจรเกียรติ             ช            มีเกียรติระบือไกล 
     โฆสวันต์               ช             มีเสียงก้อง 
     เจตนิพิฐ                ช            มีความคิดมั่งคง 
     เจนวิทย์                ช             เชียวชาญวิชา 
     จารุเกียรติ             ช             ผู้มีชื่องเสียงดีงาม
    จารุพัฒน์                ช             ผู้นำความเจริญมาให้ 
    จารุลักษณ์              ญ            มีลักษณะงดงาม 
    จิตตานันท์              ญ            มีความรื่นเริงใจ  
    ฉายวันต์                 ช             มีร่มเขา    ร่มไม้
    ชัยวัฒน์                  ช             เจริญด้วยชัยชนะ 
    เฉิดไฉไล               ญ            รูปงาม   ธิติสรรค์  
    ฐิติพงศ์                   ช            มีสกุลอันมั่นคง 
    ฐิติพรรณ                ญ            ผู้มีผิวพรรณที่งามยั่งยืน
    ณัฎฐชัย                  ช            ชัยชนะของนักปราชญ์ 
    ณัฎฐพล                  ช            พลังของนักปราชญ์  
    ณัฐภาคย์                 ช            นักปราชญ์ผู้มีโชคดี
    ไตรวิชญ์                  ช            วิชารู้ในทาง 
    ทัศนีย์                     ญ            งาม   น่าดู
    ฐิตืพรรณ                 ญ            ผู้มีผิวพรรณที่งามยั่งยืน
    ถนอมวงศ               ช              ผู้ระวังรักษาวงศตระกุล 
    ทัพพ์เทพ                ช             สมบัติของเทวดา 
    นลินพรรณ              ญ             มีผิวพรรณประดุจดอกบัว
    นัทธวัฒน์                ช             มีความเจริญมั่นคง
    นันท์นภัส                ญ             ผู้มีความสุขดุจสวรรค์
    นรุตมชัย                  ช            ชัยชนะของยอดคน 
    นิติกร                      ช             ผู้สร้างขุมทรัพย์ 
    นันท์พงศ                 ช             เชื่อสายแห่งความสุข
    นิสสรณ์                    ช             สลัดออกจากความทุกข์ 
    บรรณทรวรรณ         ญ             พลอยสีขาวเหลือง 
    บวรลักษณ์               ญ             ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
    ปัณณวิชญ์               ช             รู้หนังสือ  มีความรู้ 
    ปัญจรัตน์                 ญ            ผู้มีรัตนทั้งห้า  
    บุญวีร์                    ช/ญ          ผู้มีคุณธรรมความดี  
    บุณยจิตต์                ญ             จิตใจที่มีแต่บุญ 
    ประวรรตน์            ช/ญ           ความเป็นไป   
    ปิยพัชร์                   ช              เป็นที่รักเหมือนดั่งเพชร
    ปิยวัฒน์                  ช               เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
    ปุญญาพัฒน์            ช               เจริญด้วยบุญ 
    ปริมปรัชญ์              ช              นักปราชญ์คนแรก 
    พรปวีณ์                  ช/ญ          นักปราชญ์ผู้มีจิตใจประเสริฐ 
    พสิษฐ                     ช               ผู้ดีที่สุด    ร่ำรวยที่สุด
    พัณณิน                    ญ             ผู้มีผิวพรรณดี 
    พันธนันท์              ช/ญ            เกียวข้องกับความสุข
    พันธุ์ธัช                   ช               ธงชัยของวงศ์ตระกุล
    พิชชานันท์            ช/ญ            ผู้ยินดีปรีดาในความสุข 
    พิตรพิบูล                 ช              ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก 
    เพราพิลาส               ญ             มีความสดใส 
    เพรชนิตร์                 ญ             เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า  
    พรรวินท์                  ช              ประเสริฐเหมือนดอกบัว  
    พศวีร์                       ช              อำนาจของผู้กล้าหาญ  
    พันธ์วิรา                  ช/ญ          ผู้กล้ามั่นคง   
    พิจักษณ์                    ช             ผู้ฉลาดยิ่ง
    แพรพิไล                   ญ            แพรงาม 
    ภูมิพัฒน์                   ช             ผู้เจริญในแผ่นดิน
    เมธาสิทธิ์                 ช             ความสำเร็จด้วยปัญญา
     ยศพันธ์                   ช              เกียวข้องด้วยยศศักดิ์ 
     ยศัสวิน                    ช             ผู้สร้างชื่อเสียงทางเก่งกล้า 
     รมย์ชลี                   ญ             มีความรุ่งเรื่องอย่างน่ารื่นรมย์
     รัฐธีย์                      ช             ความยินดีปรีดาของบ้านเมือง  
     รัฐนันท์                   ช             ความยินดีปรีดาของแผ่นดิน 
     เรื่องอุไร                 ญ             แสงอันเรื่องรองของทองคำ 
     ลดาวัลย์                  ญ             ชื่อเถาวัลย์ทีมีดอกสีขาวกลิ่นหอม
     วงศ์วณิช                 ช              เกิดมาในตระกุลพ่อค้า 
     วชิรสรณ์               ช/ญ           มีเพชรเป็นที่พึ่ง
     เวทพิสิฐ                 ช              มีความรู้ประเสริฐยิ่ง  
     วรวลัญช์                 ญ              ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ  
     วรินรำไพ                ญ              ผู้ประเสริฐและงดงาม 
     วิวิศน์                      ช              มีความงาม  งามอย่างวิเศษ 
     ศักดิ์นันท์                ช              มีความยินดีเป็นอำนาจ
     ศิววงศ์                    ช              เชื่อสายจากพระศิวะ
     สาโรจน์                  ช              ผู้มีความรุ่งเรื่องด้วยตนเอง  
     สัตตบุษย์              ช/ญ            สายบัวพันธ์หนึ่งมีดอกสีขาว
     สิริมนต์                ช/ญ            ผู้มีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ 
     สรวีย์                      ญ              ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 
     สหัพย์                     ช              มิตรสหาย 
     สิริยพน                   ญ              มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
     สุรพิชญ์                  ช               นักปราชญ์ผุ้ดีงาม 
     เสฎฐ์วุฒิ                 ช               มีความเจริญยินดีเลิศ 
     หทัยวัลลภ               ช               เป็นที่รัก   อยู่ใกล้หัวใจ 
     อริยธัช                    ช               ธงของพระอริยะ 
     อังศมาลิน               ญ               มีรัศมี   พระอาทิตย์ 

          ความหมายเลข ๔๒
        เลข ๔๒ เป็นเลขดี แต่ออกจะนิ่มนวล ชอบด้าน
        ศิลปะกวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน บอบบางอ่อน
        ไหวง่าย มีความละมุนละไมในสายเลือด มีหัวทาง
        ประดิษฐ์คิดค้น สมองแจ่มใส แต่ค่อนข้างจะเพ้อฝัน
        ไม่ชอบท่าที่แข็งกร้าว ชีวิตประสบความสำเร็จเป็น
        อย่างดี มีมิตรสหายมากมักเป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย
        ระวังอย่าสร้างวิมานในอากาศก็เป็นพอ
    กันต์ธีร์              ช             นักปราชญ์ผู้น่ารัก
    กมลทิพย์           ญ            จิตใจสูง
    กรวิวัฒน์            ช             มีความเจริญรุ่งเรื่อง
    กรองเกียรติ       ช             เส้นทางแห่งเกียรติยศ
    กรองมาลย์        ญ            พวงมาลัย  
    กรัณตรัตน์         ญ            ตลับเพชร 
    กฤษณนัยน์        ช             ดวงตาแห่งพระกฤษณะ
    กรินกรินทร์        ช             ช้างศึก   ช้างพระอินทร์ 
    กวีพจน์              ช             คำพูดไพเราะ
    กวีวัทน์              ช              กวีผู้มีความเจริญ 
    กันตพัฒน์          ช              เป็นที่รักและมีความเจริญ 
    กัญญลักษณ์       ญ             หญิงผู้มีลักษณะงาม 
    กาญจนรัตน์       ญ             มีทองเป็นรัตน
    กานต์ระพี          ญ             เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์ 
    กานต์สินี            ญ             สาวงามผ้น่ารัก
    กิตติดนัย            ช             ลูกชายผู้น่าสรรเสริญ  
    กิตติพิชญ์           ช            น้กปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
    กิตติวัฒน์            ช             ผู้เจริญด้วยเกียรติ  
    กมลโลจน์          ญ             ตางามดุจดอกบัว
    กันธรัตน์            ญ             กลิ่นแก้ว
    จตุรวิทย์             ช              ผู้เรียนจบพระเวทย์  
    จีรัสย์                 ญ             ตลอดกาล   นิรันดร 
    จันทริษฎ์         ช/ญ            เป็นทีรักของพระจันทร์ 
    จิตติมนต์         ช/ญ           จิตอันศักดิ์สืทธิ์
    จิรโรจน์             ช              รุ่งเรื่องตลอดกาล 
    จิรบุณย์            ช/ญ           มีบุญกุศลตลอดกาล
    จุฬาลักษณ์         ญ             หญิงผู้มีความงาม
    ฉันทวัฒน์           ช              อุดมด้วยความพอใจ 
    ฉันทพิชญ์          ช              ผุ้รู้แจ้งในความพอใจ 
    ฉันทหทัย           ญ             พอใจ   มีฉันทะในใจ
    ชิษณุพงศ์           ช              เผ่าพันธ์ของผู้ชนะ
    ฐาปานีย์             ญ             ผู้มีความมั่นคง 
    ณัฐกิตติ์              ช             ผู้รุ่งเรื่อด้วยความรู้ 
    ณัฐฐาพล            ช             นักปราชญ์ผู้มีพลัง
    ณัฐปพน              ช             นักปราชญผุ้มีความบริสุทธิ์
    ณัฐวลัย               ญ             กำไลของนักปราชญ์
    ณัฐนันท์              ญ            เป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์

     ตรีนัยน              ช              มีสามตา
     ทิฐินันท์             ช              ผู้มีความสนุกร่าเริง
     ทิพย์วิภา           ญ              รัศมีเทวดาที่งดงาม 
     ทิพย์กมล          ญ              ผู้มีจิตใจวิเศษยิ่ง  
     ธรรมรัตน์         ช               ผู้มีธรรม ๓ ประการ 
     ธรรมสรณ์         ช              ผู้มีความดีเป็นที่พึ่ง 
     ธวัลหทัย           ญ              มีใจบริสุทธิ์  
     ธีรวัฒน์             ช               เจริญเหมือนนักปราชญ์  
     นันทิภาคย์         ช              ผู้มีความยินดีในโชค
     นิพิชฒน์            ช              มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง   
     บุณยวีร์              ช              ดีและกล้าหาญ  
     ปวันรัตน์            ญ             รัตนอันประเสริฐ 
     บรรณวัฒน์         ช              มีความเจริญในเรื่องหน้งสือ 
     ปภิณพิพย์         ช/ญ          มีความรู้แตกฉาน
     ปุญชรัศมิ์           ช             มีรัศมีเป็นกลุ่ม
     ปราณปรียา        ญ             ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
     พจนินทร์            ญ            พูดไพเราะ  ผู้มีคำพูดดี 
     พัตรพิมล            ญ            แพรงาม  
     พัทธ์ธีรา             ช             นักปราชญ์ผู้มั่นคง  
     พลพจน์              ช             มีคำพูดเป็นพละกำลัง 
     พัชรวลัย             ญ             กำไลเพชร   
     พิมพิ์มาดา          ญ            เหมือนแม่   
     พิมพิ์ชนก            ช             ผู้เป็นเหมือนพ่อ 
     พิลาสินี                ญ           ผู้มีจิตใจงดงาม 
     พุฒิพงศ์              ช            ตระกุลเผ่าพันธ์ของผู้เจริญ 
     พิศลย์                ช/ญ        ไม่มีความทุกข์โศก
     พีรดนย์               ช            ลูกชายผู้กล้า
     ภูวสิษฐ                ช           มีความเป็นเลิศในแผ่นดิน  
     ภัทรานิษฐ           ญ           มีความสำเร็จงดงาม  
     มณีรัตน์               ญ           แก้วมณี 
     มณีมัญชุ์             ญ            แก้วมณีสวยงาม  
     รมย์ธีรา             ช/ญ         นักปราชญ์ผู้มีความยินดีปรีดา  
     วสุวัตติ์                 ช            ผู้มีอำนาจ 
     วัชรวีร์                  ช            กล้าหาญดุจดั่งเพชร  
     วัชสัณห์                ช            มีคำพูดไพเราะ
    วิมลพรรณ            ญ             ผู้มีผิวพรรณอันสวยงาม
    วีรวิชญ์                 ช              ผู้กล้าที่ฉลาด  มีความรู้หลายอย่าง 
    วิรัลพัชร            ช/ญ            หายากดุจเพชร   เพชรงาม
    วิรัลยุพา               ญ             หญิงที่มีค่ามาก  หายาก 
    วิวรรธน์              ช/ญ          ความเจริญรุ่งเรื่อง  
    วีรนันท์                ช              ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
    วีรศรุต                 ช              ผู้มีชื่อเสียงและกล้าหาญ 
    ศศพินท์               ญ             ดวงจันทร์ 
    ศศินันท์               ญ             ดวงจันทร์ที่น่าชื่นชม
    ศานติบูรณ์           ช              ผู้เต็มไปด้วยสันติ 
    สังสิทธิ์                 ช              ความสำเร็จ 
    สิรารมย์                ญ             น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยียม
    เสฎฐวุฒิ               ช              มั่งมีไปด้วยความเจริญ
    โสภณวิชญ์            ช             นักปราชญ์ผู้ดีงาม 
     อดิศวงศ์               ช             วงศ์ตระกุลอันเป็นเลิศ 
     อติวัณณ์               ช              การสรรเสริญ   ตระกุลสูง 
     อดุลวิทย์              ช              ผู้มีความรู้มากมาย 
     อมลวัฒน์             ช              มีใบหน้างดงาม 
     อภิณห์พร             ญ             มีพรอยู่เสมอ 
     อักษรินทร์          ช/ญ            ยิ่งใหญ่ในเรื่องอักษร
     อินทรัตน์             ญ              ดุจดั่งพระจันทร์ที่มีค่ายิ่ง
     อรไพลิน              ญ              ไพลินงดงาม 
     เอื้ออังกรู           ช/ญ            เชื่อสายวงศ์ตระกุล

         ความหมายเลข  ๔๕
        เลข ๔๕ เป็นเลขดีเกือบเต็มร้อย คนเลขนี้สติปัญญา
        เฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลก และชีวิตทำอะไรก็ได้
        รับความร่วมมือจากคนิ่น มักสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเสมอ
        ทำอะไรก็ดี
    กันต์ดนย์          ช             ลูกชายผู้น่ารัก
    กัณฐัศว์            ช             ชื่อม้าตระกุลหนึ่ง
    กันยาวีร์           ญ             หญิงสาวผู้กล้าหาญชาญชัย
    คัดเนศวร์         ช              เจ้าแห่งท้องฟ้า 
    จอมสุรางค์       ญ             ชื่อเพลงไทยจำนวนหนึ่ง 
    จันทรวัทน์        ญ             มีใบหน้าดุจดวงจันทร์ 
    จิรัฎฐ์               ญ             ดำรงมั่น 
    จุไรรันต์            ญ             เครื่องประดับไร้จุด
    เจียระไน         ช/ญ          ทำเพชรให้เป็นเหลี่ยม 
    จันทรัสม์           ญ             เที่ยมเท่าดวงจันทร์
    เจริญรัตน์         ญ             คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
    ฐิตารีย์              ญ            มั่นคงและประเสริฐ  
    ฐิติรัตน์             ญ             ผู้มีชีวิตที่ประเสริฐ
    ฐิตืวัชร์              ช             มั่นคงแข็งแกร่งดุจดั่งเพชร 
    ณัฐปภัสร์           ญ            นักปราชญ์ผู้มีความสดใส 
    ณัฐพากย์           ช             คำพูดของนักปราชญ์ 
    ณัฐธบาน์           ช             การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
    ดัมพืรงค์            ช             สีแดง
    ทรรศนีย์            ญ            หญิงผู้มีความงามน่ามอง
    ทรัพย์สิทธิ์         ช             มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปวง 
     ธวัลรัตน์         ช/ญ           รัตนอันบริสุทธิ์
    นันท์มนัส         ช/ญ          จิตใจมีแต่ความรื่นเริงยินดี 
    นัยน์ปพร           ญ             ตาสวย  ตาดี        
    พงศ์ภรณ์          ช/ญ         ค้ำจุนวงศ์ตระกุล
    พัชรรินทร์         ญ             ดุจดั่งเพชรที่ประเสริฐ 
    พัลย์ศุภา            ญ            งามเหมือนดอกไม้บาน
    พลัฎฐ                ช             ตั้งอยู่ในกำลัง 
    พัฒน์นารี           ญ             ความเจริญของหญิง
    พิสิษฐ                ช             ดีเลิศ   มั่งมีที่สุด 
    พิมพ์นารา          ญ             มีรัศมีแห่งรูปการ  รูปงาม  
    พิมพ์นิภา           ญ             มีรัศมีแห่งรูปการ  รูปงาม 
    พรรณวิลาส        ญ             มีผิวพรรณดีงามมีเสน่ห์ 
    เลิศอนงค์            ญ            ผู้หญิงผู้เป็นเลิศ
    วลัยพรรณ          ญ             สีแห่งกำไล 
    วันทนีย์               ญ           น่าไหว้   น่านับถือ
     ศรวัลย์               ญ           เลื่องลือ
     สุทธิพจน์            ช            มีคำพูดอันบริสุทธิ์ 
     สุประวีณ์            ญ           ฉลาดอย่างยิ่ง 
     เสาวลักษณ์         ญ           เรือนร่างงดงาม
     เสลาลักษณ์         ญ           ผู้มีลักษณะอันดีงาม
     เหมวิทย์              ช          มีความรอบรู้ดั่งทอง
     อนุธิษฎ์               ช           ผู้ได้รับการการสั่งสอนอบรม
     อรรถพันธ์           ช           มีประโยชน์อันเป็นมงคล 
     อัครวัฒน์             ช           มีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นเลิศ
     อิทธิพันธ์             ช           ผู้มีความเจริญอย่างรุ่งเรื่องมั่นคง
     อิสรีย์                   ช           มีความเป็นใหญ่ 
     ไอศรูย์                 ช           ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่   มีอำนาจ 
     อักษรจัญจ์           ญ           คล่องเชิงเขียน

       ความหมายเลข ๔๖ 
        เลข ๔๖ ดีเช่นเดียวกัน มากไปด้วยมิตรสหายคนรักใคร่
       ชีวิตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จดี อาจตกอยู่ในการ
       ครอบงำของคนอื่นได้ง่าย อาจนำไปสู่ความหายนะ
     กัญจน์อมล              ญ           บริสุทธิ์ดั่งทอง  
     กันต์ธีร์                    ช           นักปราชญ์ผุ้น่ารัก 
     กิตติพันธ์                 ช           วงศ์ที่มีชื่อเสียง 
     กิตติมศักดิ์               ช            ยกย่องให้เป็นเกียรติยศ  
     ขวัญทิพย์                 ญ           ผู้มีจิตวิญญาณเป็นของวิเศษ 
     โขมพัสตร์                ญ           ผ้าเนื้อละเอียด  
     คนธวัลย์                  ญ            เถาวัลย์หอม 
     เจตนิพัทธ์                ช            มีความคิดมั่นคง
     จิตติพัทธ์                  ช            ผูกพันเกียวเนื่องด้วยจิต
     จีระพัฒน์                 ช             มีความเจริญตลอดกาล
     ฉลวยพรรณ             ญ            ผิวสวย 
     เฉลิมวงศ์                 ช            ยินดีปรีดาในตระกุล 
     ชวัลวิทย์                   ช            มีความรู้รุ่งเรื่อง 
     ไชยวัฒน์                  ช            มีความเจริญอันประเสริฐ  
     ฐิติกาญจน์                ญ           ผู้มีทองเป็นความมั่นคง  
     ฐิติพงศ์                     ช           มีวงศ์ตระกุลที่มั่นคง 
     ฐิติศักดิ์                     ช            มีอำนาจสามารถมั่นคง 
     ฐิติสุทธิ์                     ช            ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์
     ตรีทิพย์นิภา              ญ             เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
     ณัฎฐกานต์                ญ            นักปราชญ์ผุ้เป็นที่รัก
     ณัฐศิลป์                     ช            นักปราชญ์ผู้มีใจศิลปะ
    นันท์นพิน                   ญ            ผู้มีความสุข   มีความสุขเสมอ 
    นุตประวีณ์                  ญ            นักปราชญ์ได้คำชมเชย 
    ปุณย์วัจน์                   ช              มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ 
    พนิตอนงค์                 ญ             กามเทพที่น่ารัก
    พิตตินันท์                  ช              เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 
    พิมพ์วิภา                   ญ             มีรัศมีแห่งรูปกายอันผ่องใส  
    โพธิพงศ์                   ช              สกุลแห่งปัญญา
    ยิ่งพันธ์                      ช             ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธ์
    รมย์นลิน                   ญ             น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว 
    วิธิสรรค์                    ช              สร้างวิธีการทำดี  
    วีรลักษณ์                   ช             ลักษณะของผู้กล้า
    สัณห์สมร                  ญ            สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
    สุธาวัลย์                    ญ            ขาวงาม 
    หรรษลักษณ์              ญ            มีลักษณะเบิกบาน
    อนุตตรีย์                  ญ            ประเสริฐยิ่ง
    เอื้อการย์                 ญ            ค้ำจุนกิจการ
 

ความหมายเลข  50
       เลข ๕o เป็นเลขดี ดีมากด้วย(5)พฤหัสบดี เป็นตัว
      สติปัญญา เป็นคนมีคุณธรรม ส่วนดาวมฤตยูทำให้
      เดินทางต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่งถึงโชคใน
      ต่างแดน หรือผจญชีวิตในต่างแดน บุคคลที่ได้อิทธิ
     พลเลข ๕o มักจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือได้
     ไปศึกษาและคบหากับคนต่างชาติต่างภาษา ชอบค้น
      คิด แสวงหาธรรมะ เป็นบุคคลที่เชื่อในความเร้นลับ
     ของธรรมชาติและทีญาณสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
         กนิษฐรินทร์              ญ           น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่ 
         เกรียงศ้กดิ์                ช           ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ 
         ฐิติวัลค์                    ช/ญ        ผุ้มีฐานะอันงดงาม
         ฐิติวัจน์                     ช            ถ้อยคำพูดที่มั่นคง
         นิจจารีย์                    ญ           ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์
         นิพพิชฌน์                 ช           ปัญญาทะลุปรุโปร่ง   ตรัสรู้  
         พิชญสินี                    ญ          หญิงงามผู้ฉลาด     
         วิริทธิ์ผล                    ช           มีกำลังคือความสำเร็จที่ประเสริฐ 
         สันต์ทศน์                   ช           มีทัศนะอันสงบ  
         เกียรติมนัส                ช           มีเกียรติเป็นที่พอใจ 
         คันธวัลย์                    ญ          เถาวัลย์หอม 
         ณัฐกุลกิตติ์                ช           ตระกุลที่มีเกียรติชื่อเสียงของปราชญ์  
         จิรธนพัฒน์                ช           ผู้ร่ำรวยมั่นคงดุจดั่งเพชร 
         จารุธนเกียรติ             ช           มีเกียรติชื่อเสียงเจริญรุ่งเรื่องทางการเงิน  
         ธนจิรัฎฐ์                   ญ           ผู้มีทรัพย์สินมั่นคงดำรงอยู่นาน
         ปริยวิศว์                    ช            ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย  
         วงศ์ธนวณิช               ช            เกิดมาในตระกุลพ่อค้าร่ำรวย


ความหมายเลข  ๕๑
       เลข ๕๑ บ่งบอกถึงความสำเร็จ มีมิตรสหายมาก มีรส
      นิยมทางศืลปะ มีฝิมือละเอียดอ่อนประณีต มีอำนาจ มี
      สติปัญญาแตกฉาน อำนวยให้เกิดความสำเร็จ
     กัลยวรรธน์            ญ          ผู้เจริญด้วยสิริอันเป็นมงคล 
     เกียรตินิยม           ช           ผู้มีความรู้กว่าผู้อื้น 
     จิรธนโรจน์            ช           ผู้มีความรุ่งเรื่องตลอดกาล 
     ณัฎฐ์กิตติ์              ช           เกียรติของนักปราชญ์ 
     ณัฎฐนันท์              ช           เป็นความชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
     พันธ์วริศ              ช/ญ        ผู้เป็นใหญ่ในหมู่พี่น้อง


ความหมายเลข  ๕๔
         เลข ๕๔ รวมกันได้ดาวเกตุ(9) เรียกว่ามีองค์รักษา
       เป็นเลขที่แสดงถีงนิมิตแห่งความสำเร็จ ชีวิตมักจะ
       ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรียนรู้ง่าย
        มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย อุปสรรค์
        ในชีวิตมีน้อย แต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะ
        และระวังเกี่ยวกับสายตา
       กัญจน์รัตน์          ญ        แก้วมีค่าอย่างทอง
       กันต์กนิษฐ          ญ        น้องสาวที่เป็นสุข  น่ารัก
       พรหมพิริยะ         ช         มีความเพียรที่ประเสริฐ
       จรรย์วรรธน์         ญ        เจริญด้วยความประพฤติดี 
       จันทร์พิมพ์          ญ        เหมื่อนดวงจันทร์ 
       ฉัตรพิศุทธิ์          ช         ดุจร่มฉัตรอันบริสุทธิ์
       ศักย์ศรณ์           ช/ญ     มีความฉลาดความสามารถเป็นที่พึ่ง


ความหมายเลข  ๕๕
        เลข ๕๕ เป็นเลขดี บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของชีวิตอย่าง
        มั่นคง มีความเทียงธรรมและรักในคุณธรรมความดี ในใจมัก
        เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชอบเดินทางไกล วาระสุดท้ายบั้น
        ปลายชีวิต จะปลีกตัวออกจากวงสังคมเพื่อความสงบและ
        ถือสันโดษ
       ณัฐรินีย์             ญ         ผู้หญิงที่มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 
       ผ่องพิศุทธิ์         ญ         ผู้ปราศจากมลทิน  
       พงศ์พัฒน์          ช          วงศ์ตระกุลที่มีความเจริญ
       พงศ์สิทธิ์            ช          ความสำเร็จของวงศ์ตระกุล 
       พิพัฒน์พล          ช          มีความเจริญเป็นกำลัง  
       พิมพ์พรรณ        ญ          มีรูปร่างที่งดงาม 
       พิมพ์พาณี          ญ          รูปแบบของถ้อยคำภาษา
       เกียรติศักดิ์        ช           เกียรติตามฐานะ 
       พงศ์เกียรติ         ช          ตระกุลที่มีชื่อเสียงเกียรติยศ
       รมย์รวินท์           ญ         มีรูปงาม
       พิมพ์พจี             ญ         มีคำพูดเป็นแบบอย่าง
 

      ความหมายเลข  ๕๖
         เลข ๕๖ ดาวพฤหัสบดี คือดาวแห่งสติปัญญา ดาวศุกร์
       เป็น เรื่องของความสุนทรี ดังนั้น เลข ๕๖ เป็นเลขดี แต่
       เสียที่จิตใจอ่อนไหวง่าย แต่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
       เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังจิตใจ อย่าไปลุ่มหลงอะไรง่ายๆ
       เพราะชีวิตถ้าลุ่มหลงอะไรมักจะลุ่มหลงอย่างงมงาย จน
       โงหัวไม่ขึ้น เลข ๕๖ เป็นการผสมผสานระหว่างดาวแห่ง
       โลกีย์และดาวธรรม จึงทำให้บางครั้งอาจทำให้หลงผิด
        กลายเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี
       นิพิฐพนธ์           ช         มีความรู้ผูกพันมั่นคง 
       วริทธิ์นันท์          ช         ยินดีในความสำเร็จ


ความหมายเลข  ๕๙
       เลข ๕๙ ถือเป็นเลขมงคล เป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
       และศรัทธาความเร้นลับของธรรมชาติ มักจะเป็นคนหัว
       เก่า รักความยุติธรรม เชื่อในวิญญาณ ชอบในเรื่องพิธี
       กรรมและโชคลางต่างๆ สนใจในศาสตรเร้นลับเป็นคนมี
       ลางสังหรณ์ดีเยียม บุคคลเลข ๕๙ จะเป็นคนได้รับความ
       สำเร็จในทางนี้โดยเฉพาะ
      ชรินทร์ทิพย์          ช/ญ         เทวดาผู้เก่งกล้า
      จันทร์ทิพย์             ญ             วิเศษดีดุจพระจันทร์
      ศรัณย์รัชต์             ช/ญ         ผู้เป็นที่พึ่งเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
      ศักดิ์วรินทร์            ช              เป้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและสามารถยิ่ง
      เสฎฐรัตน์              ช/ญ         ผู้ร่ำรวยไปด้วยสิ่งมีค่าสูงยิ่ง
      เหมือนจันทร์          ญ             เหมือนดั่งพระจันทร์ 
      อดุลย์วิทย์               ช             มีความรู้มากมาย


ความหมายเลข  ๖๓
        เลข ๖๓ เป็นเลขโรแมนติด ที่มีเสน่หฺยิ่ง บ่งบอกถึงความ
      รักอันสมหวังหวานชื่น บุคคลได้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมี
      เสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มิตรสหายมาก เลข ๖๓ บวก
      กันได้(9) ในชีวิตจะได้รัความสำเร็จอย่าวดี
      พิมพ์ปวีณ์           ญ          รูปแบบของผู้มีฝีมือและฉลาด


 ความหมายเลข  ๖๕
       เลข ๖๕ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุภเคราะห์หมายถึง สติ
      ปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ ดาวศุกร์ ดาวศุภเคราะห์
      หมายถึง ความรัก บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยียม
      ได้รับการสนันสนุนจากผู้ใหญ่อย่างดี หรือผู้ใหญ่ให้
       การสนันสนุนช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่คิดที่เป็นคน
       ช่างฝันและหลงไหลในศิลป์ แต่เลขนี้บางครั้งก็ดู
       เหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้าน
       ความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข ๖๕ จะเป็นนักรักตัว
       ฉกาจ
         ศรัณยโรจน์         ช              เป็นที่พึงของความรุ่งเรื่อง 
         พิรุฬห์ลักษณ์       ช/ญ          ลักษณะแห่งความเจริญงอกงาม
         พิมพ์วลัญธ์          ญ             มีลักษณะแห่งรูปงาม 
         เกียรติวิสุทธิ์        ช              มีเกียรติที่บริสุทธิ์ 
         นันท์พิพัฒน์         ช              ผู้ยินดีในความเจริญ
 

สินค้าอื่นๆ ภายในร้าน
อักษรเทียบเป็นตัวเลข อักษรเทียบเป็นตัวเลข
Call
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รับปรึกษาเรื่องวุฒิการศึกษา รั รับปรึกษาเรื่องวุฒิการศึกษา รั
degree2012
Call
งานParttimeสำหรับนิสิต นักศึกษ งานParttimeสำหรับนิสิต นักศึกษ
santiphabcom
Call
กระดาษรีมเล็ก DoubleA กระดาษรีมเล็ก DoubleA
mjshopping
 150
ชุดบัณฑิตน้อยแบบฮูดในตัว น้ำเง ชุดบัณฑิตน้อยแบบฮูดในตัว น้ำเง
tanntgowns
Call

ดูสินค้าเพิ่มเติม ดูสินค้าเพิ่มเติม